Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 18:18
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr II/383/08 z dnia 25 lipca 2008
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/383/08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr XIX/279/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:
    „Organizowanie zajęć na sztucznych ścianach wspinaczkowych”
2. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i uzależnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie - (w formacie pdf)

2. Sprawozdanie - wzór (w formacie pdf.  w formacie doc.)

3. Oferta - wzór (w formacie pdf.    w formacie doc)

 


Autor:
Data: 2008-07-30 14:26:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-07-30 14:26:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl