Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 04:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr II/369/08 z dn. 25.06.2008 r.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II/369/08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 25 czerwca 2008 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr XIX/279/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 


Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1


1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
- z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży:
Zadanie 1 – „Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”;
Zadanie 2 – „Program zapobiegania używaniu środków odurzających przez młodzież „Narkotykom mówimy   NIE””.

2.Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdział 85153 – Zwalczanie i zapobieganie narkomanii).


3.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.
§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i uzależnień.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Załączniki:

- ogłoszenie o konkursie

- wzór oferty

- wzór sprawozdania


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-30 11:57:14
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-30 11:57:14

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl