Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:52
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dn. 8.05.2008 r. o zmianach w MPZP
Treść ARCHIWALNA !

PREZYDENT MIASTA
STALOWEJ WOLI

Stalowa Wola , dnia 08.05.2008r.

 

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dolina w Stalowej Woli,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli,

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola.


Na podstawie  art.11 pkt 1 i art.17 pkt 1 oraz  art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stalowej Woli uchwał:

- Nr XXI/303/08 z dnia 31.01.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli (w zakresie zmiany przeznaczenia i warunków zagospodarowania części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  1 ZO przy ul. Staszica  (vis a vis stacji CPN w szczególności pod usługi komercyjne (handel -usługi) oraz ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną),

- Nr XXI/304/08 z dnia 31.01.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią  w Stalowej Woli, (w zakresie wprowadzenia zapisu dla terenu oznaczonego symbolem 5U umożliwiającego realizację usług publicznych – tj. Komendy Policji oraz dostosowanie zapisów planu dla obszaru  2P do obecnych potrzeb Komendy – część obszaru pomiędzy ul. Energetyków a terenami PKP),

- Nr XXI/305/08 z dnia 31.01.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli,  (w zakresie poszerzenia granic opracowania, likwidacji dawnych bocznic kolejowych i określenia nowego ich przeznaczenia, dostosowanie zapisów planu do wymagań określonych  w art. 15 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do nowych potrzeb i uwarunkowań występujących na terenie objętym zmianą),

- Nr XXIV/364/08 z dnia 31.03.2008r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dolina w Stalowej Woli,  (w zakresie zmiany przeznaczenia terenów w związku z planowanym przedłużeniem ulicy Chopina w kierunku ulicy Brandwickiej ( wzdłuż wału rzeki San) oraz węzłem drogowym na skrzyżowaniu ulicy Chopina i trasy podskarpowej oraz zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U, 2MW, 3MW,2MN-U, KS, 1ZP, 3E, 4E i G oraz części terenu oznaczonego symbolem 1MW ( pomiędzy osiedlem Widok a trasa Podskarpową) na cele usługowe wraz  ze zmianą lokalnego układu komunikacyjnego),

- Nr XXV/397/08 z dnia 24.04.2008r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli - Etap I ( w zakresie zmiany przeznaczenia części terenu oznaczonego symbolem U2 przy ulicy Niezłomnych na cele usługowe – wielkopowierzchniowe obiekty handlowe)

oraz

- Nr XXI/302/08 z dnia 31.01.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli (w zakresie wskazania na terenach leśnych przy ul. Staszica obszaru dla lokalizacji usług komercyjnych ( handel – usługi),

- Nr XXIV/363/08 z dnia 31.03.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli (w zakresie wyprowadzenia ul. Chopina ponad trasą Podskarpową (węzeł drogowy) w kierunku ulicy Brandwickiej ( wzdłuż wału rzeki San) i zmiany przeznaczenia terenów położonych pomiędzy ul. Chopina, osiedlem Widok a trasą Podskarpową na cele usługowe).

- Nr XXV/396/08 z dnia 24.04.2008r. o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli ( w zakresie wskazania na terenach  przy ul. Niezłomnych obszaru dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych).


Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian wyżej wymienionych planów miejscowych oraz zmian studium.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli  ul. Wolności 7 ( parter –Biuro Obsługi Klienta)  w terminie do dnia  02 czerwca 2008r.   

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.  

 

Prezydent Miasta
Stalowej Woli

Andrzej Szlęzak

Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-05-08 12:22:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-05-08 12:22:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl