Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 17:07
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr II/322/08 z dn. 22.04.2007 r.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II/322/08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2008 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr XIX/279/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 


Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

 

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
- z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:
Zadanie 1 – „Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”;
Zadanie 2 – „Działania skierowane do dzieci i młodzieży podczas wakacji”.
- z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży:
Zadanie 1 – „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”
   
2.Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży).
3.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.Załącznik:

- ogłoszenie o konkursie - format.pdf


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-04-25 14:51:09
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-25 14:51:09

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl