Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:29
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta nr II/315/08 z dn. 3.04.2008 r.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II / 315 / 08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 3 kwietnia 2008 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu  ochrony i promocji zdrowia, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty.


Na podstawie art.30 ust.1 I ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 142 poz.1591, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:

 

§ 1
1.Realizacja Zadania I pn.”Promocja zdrowego stylu życia” powierzona zostanie Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju BATNA w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 34 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł.

2.Realizacja zadania II pn.”Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą” powierzona zostanie Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Miasta i Powiatu w Stalowej Woli ul. Mickiewicza 16  wraz  z udzieleniem wsparcia w kwocie 4.000,- zł.

3.Realizacja Zadania III pn.”Szkolenia i konkursy dla społeczności szkolnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz promocja honorowego krwiodawstwa” powierzona zostanie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Zarząd Rejonowy w Stalowej Woli ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 11.000,- zł.

4.Realizacja Zadania V pn. “Organizacja i promocja wolontariatu” powierzona zostanie Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 7.000,- zł.

5.Realizacja Zadania VI pn.”Punkt wspomagający technicznie i szkoleniowo organizacje pozarządowe” powierzona zostanie Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 7.000,- zł

 

§ 2


Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z działu 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

 

§ 3


Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Edukacji i Zdrowia.

§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.

 

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor:
Data: 2008-04-04 13:33:21
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-04 13:33:21

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl