Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:34
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/288/08 Prezydenta Miasta - 19.02.2008
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II / 288 / 08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 19 lutego 2008 roku


 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty.


Na podstawie art. 30  ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.176 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
  zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie organizacjie pozarządowe oraz podmioty:

Zadanie I pn.”Promocja zdrowego stylu życia”
Zadanie II pn.”Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”
Zadanie III pn.”Szkolenia i konkursy dla społeczności szkolnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz promocja honorowego krwiodawstwa”
Zadanie IV pn.”Program antynikotynowy dla dzieci i młodzieży”
Zadanie V pn.”Organizacja i promocja wolontariatu”
Zadanie VI pn.”Punkt wspomagający technicznie i szkoleniowo organizacje pozarządowe”

2. Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Klasyfikacja budżetowa : dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola ( www.bip-stalowawola.e-zet.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
   

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Załącznik nr 2 -  Oferta realizacji zadania publicznego

Załacznik nr 3 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 


Autor:
Data: 2008-02-20 14:07:16
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-02-20 14:07:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl