Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dn. 11.01.2008 r. nr II/270/08
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II / 270 / 08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art.30 ust.1 I ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 142 poz.1591, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:


§ 1

1.Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

Realizacja Zadania I pn.?Udzielenie schronienia osobom bezdomnym? powierzona zostanie Kołu Stalowowolskiemu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 56.000,- zł.

Realizacja Zadania II pn.?Pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności? powierzona zostanie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul.Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 17.000,- zł.

Realizacja Zadania III pn.?Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób? powierzona zostanie:

- Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnemu Kobiet po Mastektomii AMAZONKA w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 10.000,- zł,

- Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej PRYZMAT w Stalowej Woli ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 14.000,- zł,


Realizacja zadania IV pn.?Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych,  
niezaradnych życiowo? powierzona zostanie:

- Kołu Stalowowolskiemu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli   
ul.ks. J. Popiełuszki 4 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 15.000,- zł,

- Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej PRYZMAT w Stalowej Woli ul. Hutnicza 8 wraz   
z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł,

- Zgromadzeniu św. Michała Archanioła w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57 wraz  
z  udzieleniem wsparcia w kwocie 51.000,- zł

Realizacja Zadania V pn.?Aktywizacja i integracja osób starszych? powierzona zostanie:

- Stowarzyszeniu POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli ul. Klasztorna 27 wraz z udzieleniem  
wsparcia w kwocie 20.500,- zł,

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli ul. Dmowskiego   
2A wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 6.500,- zł,


2.Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Realizacja Zadania I pn.?Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD? powierzona zostanie Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej PRYZMAT wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 12.000,- zł.

Realizacja Zadania II pn.?Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z chorobą psychiczną? powierzona zostanie:

- Katolickiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski FLORIAN w Stalowej Woli ul. Floriańska 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 10.000,- zł,

- Krajowemu Towarzystwu Autyzmu w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 8.000,- zł,

- Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski NADZIEJA w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 14.000,- zł.


3.Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:

Realizacja Zadania I pn.?Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży? powierzona zostanie :

- Stowarzyszeniu POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli ul. Klasztorna 27 wraz z udzieleniem kwoty na realizację zadania w wysokości 5.000,- zł,

- Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej PRYZMAT w Stalowej Woli ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem kwoty na realizację zadania w wysokości 10.000,- zł.

 § 2

Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z działu 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85195 ? Pozostała działalność, z działu 853 ? Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, z działu 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 ? Kolonie i obozy, § 2820 ? dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 3

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Edukacji i Zdrowia.

 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

 

 

 

 

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-01-17 15:25:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-17 15:25:28

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl