Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:09
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/260/08 - Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dn. 4 stycznia 2008
Treść ARCHIWALNA !

 

Zarządzenie Nr II/260/08

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 4 stycznia 2008r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

 

 

Prezydent Miasta Stalowa Wola

zarządza, co następuje

 

 

§ 1

  1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej wraz z udzieleniem dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconych zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/260/08

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 4 stycznia 2008r.

 

 

 

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji

  

Lp

Nazwa zadania

Organizacja realizująca zadanie

Kwota dotacji (zł)

Forma zlecenia

1.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlach: Podlasie, Wyzwolenia i w Charzewicach

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”

277.712

wsparcie

2.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Metalowców

Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne „Alternatywa”

64.562

powierzenie

3.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlach Hutnik i Energetyków

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”

48.600

powierzenie

4.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Rozwadów

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”

48.600

powierzenie

5.

Terapia zajęciowa dla podopiecznych Domu Dziecka OCHRONKA

Koło Stalowowolskie Towarzystwa im. św. Brata Alberta

31.104

wsparcie

6.

Organizacja i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

46.366

wsparcie

7.

Udzielanie porad prawnych i psychologicznych poprzez bezpośrednie konsultacje

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”

7.026

powierzenie

8.

Udzielanie porad prawnych i psychologicznych przez telefon

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja

8.230

wsparcie

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-01-10 12:06:18
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-10 12:06:18

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl