Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 03:07
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/241/07 - Prezydenta Miasta Stalowej Woli - 19.12.2007
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/241/07

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 19 grudnia 2007r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu nauki i edukacji w 2008 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr VII/87/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rozwoju zawodowego dyrektorów szkól prowadzonych przez gminę Stalowa Wola

2.   Zadanie z zakresu nauki i edukacji realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).

3.   Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

 

 Załączniki:

  1.  Ogłoszenie o konkursie  
  2. Oferta organizacji pozarządowej - wzór oferty.
  3. Sprawozadanie - wzór

 


Autor:
Data: 2008-01-03 13:22:52
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-03 13:22:52

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl