Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:49
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/230/07

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 27 listopada 2007r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku.

Uwaga: W dn. 4.12.2007 r. uzupełniono załączniki do poniższego zarządzenia o pozycję:
Ogłoszenie

 


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr VII/87/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007


Prezydent Miasta Stalowej Woli

zarządza, co następuje:


§ 1


 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej:

  • Zadanie 1 ? ?Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlach: Podlasie, Wyzwolenia i w Charzewicach?;

  • Zadanie 2 ? ?Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Metalowców?;

  • Zadanie 3 - ?Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlach Hutnik i Energetyków?;

  • Zadanie 4 ? ?Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Rozwadów?;

  • Zadanie 5 ? ?Terapia zajęciowa dla podopiecznych Domu Dziecka OCHRONKA?;

  • Zadanie 6 - ?Organizacja i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy?;

  • Zadanie 7 ? ?Udzielanie porad prawnych i psychologicznych poprzez bezpośrednie konsultacje?;

  • Zadanie 8 ? ?Udzielanie porad prawnych i psychologicznych przez telefon?;

  • Zadanie 9 ? ?Zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży?.


 1. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego
(
www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.Ogłoszenie (dodano dn. 4.12.2007 r.)

Załącznik 1 - Wzór oferty (format pdf)

  Wzór oferty (format doc)  

Załacznik 2 - Wzór sprawozdania (format pdf)

Wzór sorawozdania (format doc)


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-11-30 09:39:09
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-11-30 09:39:09

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl