Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:24
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany MPZP - 15.11.2007
Treść ARCHIWALNA !
PREZYDENT MIASTA
   STALOWEJ WOLI  Stalowa Wola , dnia 15.11.2007r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno ? rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola ? etap II,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Hutnik w Stalowej Woli,
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli,
  4.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Skarpa w Stalowej Woli,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo ? usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli,
  6. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli.
 
   Na podstawie  art.17 pkt 1 i art.27 oraz art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Stalowej Woli uchwał:
 
1)   Nr XV/201/07 z dnia 28.09.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno ? rzemieślniczych przy ul. Energetyków   w rejonie Elektrowni Stalowa Wola ? etap II, obejmującego obszar terenów przy ul. Energetyków -uchwalonego uchwałą Nr  XXIV/341/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28.05.2004r.  ( w zakresie zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL i zmiana linii rozgraniczających tereny oznaczone symbolem 2 UC oraz zapisów planu dla tego obszaru).
 
2)    Nr XV/200/07 z dnia 28.09.2007r.  o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Hutnik w Stalowej Woli, obejmującego obszar  położony  pomiędzy terenami PKP a ul. Wrzosową i ul. Sosnową .
 
3)   Nr XVI/221/07 z dnia 16.10.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli, obejmującego pas terenu położony wzdłuż terenów PKP- uchwalonego Uchwałą  Nr XLVIII/682/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14.12.2005 roku (w zakresie powiększenia terenów określonych symbolem UC1 (tereny koncentracji usług komercyjnych) kosztem przyległych terenów oznaczonych symbolem ZP2 (tereny miejskiej zieleni publicznej),korekta zapisów dla obszaru oznaczonego symbolem UP4 (tereny usług publicznych) w zakresie wprowadzenia usług komercyjnych).
 
4)    Nr XVI/222/07 z dnia 16.10.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Skarpa w Stalowej Woli, obejmującego obszar  położony od ul. Czarnieckiego pomiędzy ul. Poniatowskiego a projektowana trasą Podskarpową  do osiedla  Poręby II w Stalowej Woli.
 
5)    Nr XVI/223/07 z dnia 16.10.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo ? usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Stalowej Woli, obejmującego obszar ograniczony granicą planu miejscowego osiedla Poręby II, a wałem przeciwpowodziowym rzeki San w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli.
oraz
6)    Nr XVI/224/07 z dnia 16.10.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowej Woli,w zakresie wskazania na terenach w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  obszaru dla  lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
 
  Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionych planów miejscowych, w/w planów miejscowych oraz zmiany studium.
  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ( parter ? Biuro Obsługi Klienta)  w terminie do dnia  10 grudnia  2007r.   
      Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta
   Stalowej Woli
 
Andrzej Szlęzak

Autor:
Data: 2007-11-15 15:18:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-11-15 15:18:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl