Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 30.08.2007 r.
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola, dnia 30 sierpnia 2007r.

PREZYDENT MIASTA
STALOWA WOLA   


 
OBWIESZCZENIE

 
Stosowanie do przepisu art. 49 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), informuję, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa nowej dwutorowej linii 110 KV relacji istniejąca stacja RPZ 2 -  projektowana stacja GPZ Rozwadów? planowana inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych : 102/63, 102/371, 102/362, 77/31, 51, 102/369, 50, 27, 26/54 działki położone w obrębie 6, oraz 330, 331/16, 331/17, 331/15, 331/14, 331/20, 331/13, 331/11, 331/9, 331/10, 332, 328/4, 86, 1/3, 3108/2, 85/2, 84/2, 84/1, 83, 87/4, 87/3, 85/3, 85/4 działki położone w obrębie 3.
Inwestor: Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.,  ul. 8 ? go Marca 6,  35 ? 959 Rzeszów

Prezydent w/w Miasta zwrócił się równocześnie do Starosty Powiatu Stalowowolskiego, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli  o wydanie opinii  w sprawie konieczności sporządzania raportu  oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia oraz ewentualnego określenia zakresu raportu.

Starosta  Stalowowolski , postanowieniem z dnia 17.08.2007r. które wpłynęło do tutejszego urzędu  w dniu 22.08.2007r., znak OŚR. VII-7633/23-2/07, stwierdził że jest  wymagane sporządzenie raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli postanowieniem z dnia 19.07.2007r., które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 25.07.2007r., znak PSNZ.465-21/07, stwierdził że sporządzenie raportu dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane.


Informuję, iż zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również postępowaniu prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, w szczególności możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.   

Z treścią  w/w postanowień można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7 pok. 30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli ,wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Stalowa Wola przy ul Wolności 7.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-09-10 14:23:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-09-10 14:23:01

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl