Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:23
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II / 99 / 07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 czerwca 2007 ro
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II / 99 / 07

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 11 czerwca 2007 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.


Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 71 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami ), art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004 r. Nr 64 poz. 593).Prezydent Miasta Stalowej Woli

zarządza co następuje :


§ 1


  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj.:


  • pomocy społecznej, w tym popmocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób :

Zadanie pn.? Organizacja czasu wolnego dla osób i rodzin niezaradnych życiowo.?

  1. Zadanie określone w ust. 1 realizowane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( klasyfikacja budżetowa : dział 852 ? Pomoc społeczna, rozdział 85295 ? Pozostała działalność, § 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

  2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego ( www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogosz.pomocspo.dozarz.99.docPlik DOC 94.50 Kb
2. wezorofertykonkursowejpomocyspoecznej.docPlik DOC 64.00 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-06-14 12:32:26
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-06-14 12:32:26

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl