Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:28
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/81/07 z dnia 9.05.2007 - Konkurs.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II/81/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 9 maja 2007r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr VII/87/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży:
- Zadanie 1 ? ?Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży podczas wakacji?;
- Zadanie 2 ? ?Działania na rzecz dzieci i młodzieży organizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych?;
- Zadanie 3 - ?Program wychowawczo-profilaktyczny SPÓJRZ INACZEJ?;
- Zadanie 4 ? ?Program zapobiegania zjawisku niedostosowania społecznego dla wychowanków Domu Dziecka?;
- Zadania 5 - ?Program zapobiegania używaniu środków odurzających przez młodzież NARKOTYKOM MÓWIMY NIE?.
 
2.  Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85153 ? Zwalczanie narkomanii, 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
3.  Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.stalowawola.bip.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  w Stalowej Woli.
 
Załaczniki:

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-22 17:35:02
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-22 17:35:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl