Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 17:16
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr II / 23 / 07 z dn. 15.I.2007 r,
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II / 23 / 07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu działań na rzecz  osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych tj:

Zadanie 1 pn.  "Rehabilitacja osób dotkniętych osteoporozą i niepełnosprawnością ruchową."
Zadanie 2 pn.  "Przeciwdziałanie bezradności chorych na stwardnienie rozsiane."
Zadanie 3 pn.  "Rehabilitacja i integracja osób szczególnej troski, dotkniętych niepełnosprawnością 
   umysłową."
Zadanie 4 pn.  "Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem."
Zadanie 5 pn.  "Działania na rzecz osób chorych i zagrożonych cukrzycą."
Zadanie 6 pn.  "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadami postawy poprzez naukę pływania."
Zadanie 7 pn.  "Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych "Dać szansę".
Zadanie 8 pn.  "Warsztaty rozwojowe dla rodzin osób niepełnosprawnych."
Zadanie 9 pn.  "Rehabilitacja i integracja osób autystycznych i ich rodzin."
Zadanie 10 pn."Powrót do aktywnego życia kobiet po mastektomii."
Zadanie 11 pn."Poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację."
Zadanie 12 pn."Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku."
Zadanie 13 pn."Rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących."
Zadanie 14 pn."Likwidacja barier w komunikowaniu się ? kurs języka migowego."
Zadanie 15 pn."Uaktywnienie osób niepełnosprawnych ruchowo ? rajd samochodowy."

2.Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom).

3.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego ( www.bip-stalowawola.e-zet.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej  w dzienniku o zasięgu lokalnym.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Dołączone pliki:

- załącznik do zarządzenia 

- wzór oferty konkursowej 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-01-16 15:24:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-01-16 15:24:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl