Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 06:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr II/14/06
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/14/06

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 28 grudnia 2006r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)


Prezydent Miasta Stalowa Wola

zarządza, co następuje


§ 1

  1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej wraz z udzieleniem dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi.


§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconych zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/14/06

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 28 grudnia 2006r.Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych wraz

z udzieleniem dotacjiLp

Nazwa zadania

Organizacja realizująca zadanie

Kwota dotacji (zł)

Forma zlecenia

1.

Prowadzenie świetlic: socjoterapeuty-cznej, opiekuńczo-wychowawczych oraz klubu młodzieżowego

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ?Oratorium?

267.000

wsparcie

2.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Hutnik

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ?Pryzmat?

43.200

powierzenie

3.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej UŚMIECH i klubu młodzieżowego

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ?Pryzmat?

47.336

powierzenie

4.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Rozwadowie

Stowarzyszenie

?Pokój i Dobro?

43.200

powierzenie

5.

Prowadzenie terapii zajęciowej dla podopiecznych Domu Dziecka pn. OCHRONKA

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

34.020

powierzenie

6.

Punkt Konsultacyjny

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ?Tarcza?


10.120powierzenie

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ?Pryzmat?

7.026

7.

Telefon Zaufania

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ?Oratorium?

8.230

wsparcieAutor: Administrator Systemu
Data: 2007-01-04 09:04:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-01-04 09:04:30

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl