Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 18:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2006 r.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II / 10 / 06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
 z dnia 13 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.   Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych    ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), art.25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593).
 
   Prezydent Miasta Stalowej Woli
       zarządza co następuje :
 
   § 1
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. :
 
? pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób :
 
a) ZADANIE I pn. " Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta poprzez pozyskiwanie
  i rozdawnictwo żywności i innych środków."  
b) ZADANIE II pn. " Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności."
c) ZADANIE III pn. " Pomoc społeczna poprzez promocję honorowego krwiodawstwa."
d) ZADANIE IV pn. " Dom dziennego pobytu dla osób starszych z Rozwadowa i okolic."
 
2. Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert    przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe działania  w zakresie polityki społecznej, rozdział  85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacje celowe z budżetu na   finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ).
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o  głoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego  portalu internetowego ( www.bip-stalowawola.e-zet.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.    
 
   § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.
 
   § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. oferta_pomocy.docPlik DOC 85.00 Kb
2. zalacznik_do_ogloszenia.docPlik DOC 69.50 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-12-21 13:58:13
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-12-21 13:58:13

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl