Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:44
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie - I przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych.
Treść ARCHIWALNA !

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:

Dz. ew. 108/3 obr. 1 pow. 4314 m2 kw 11846 cena wywoławcza ? 35.607 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 108/4 obr. 1 pow. 3708 m2 kw 11846 cena wywoławcza ? 30.605 zł+ 22 % VAT

Dz. ew. 108/5 obr. 1 pow. 3707 m2 kw 11846 cena wywoławcza ? 30.597 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 108/7 obr. 1 pow. 177036 m2 kw 11846 cena wywoławcza ? 420.524 zł + 22 % VAT

są to tereny zieleni niskiej ? strefa rolnicza.

Dz. ew. 678/4 obr. 1 pow. 1644 m2 kw 1606 położona przy ulicy Brandwickiej zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 373,10 m2

cena wywoławcza - 289.566 zł + 7% VAT

Nieruchomość o funkcji mieszkaniowej, może być przeznaczona na nieuciążliwą działalność handlową, gastronomiczną, hotelową.

Dz. ew. 1668/31 obr.1 pow. 1073 m2 kw cena wywoławcza - 22.300 zł + 22 % VAT

położona przy ul. Świerkowej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową mieszaną ( mieszkaniowo-usługową ) w tym usługi rzemiosła nieuciążliwego.

Dz. ew. 1771 obr. 1 pow. 433 m2 kw cena wywoławcza - 10.000 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 1740/62 obr.1 pow. 179 m2 kw cena wywoławcza - 4.100 zł + 22 % VAT

położone na terenie osiedla Piaski II przy ul. Torowej przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Działki 1771 i 1740/62 sprzedawane są jako jedna nieruchomość.

Dz. ew. 479/1 obr. 2 o pow. 103 m2 kw 683 cena wywoławcza - 30.900 zł + VAT

( stawka zwolniona ) położona przy ulicy Sobieskiego 3 ? zabudowana budynkiem parterowym o funkcji użytkowej o pow. 48,90 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 13,20 m2.

Dz. ew. 32 obr. 3 o pow. 4372 m2 kw 2159 cena wywoławcza - 160.100 zł +22% VAT

położona przy ul. 1-go Sierpnia w strefie produkcyjno-usługowej

Dz. ew. 255/1 obr. 3 o pow. 86 m2 kw 2 cena wywoławcza - 26.800 zł + VAT

( stawka zwolniona ) położona przy ulicy Kilińskiego ? zabudowana pawilonem handlowo-usługowym o pow. użytk. 42,16 m2

Dz. ew. 1977/4 obr. 3 pow. 542 m2 kw 2159 cena wywoławcza - 26.000 zł + 22 % VAT

położona przy ulicy Podgórnej ? w strefie mieszkalno-usługowej

Dz. ew. 866 obr. 4 pow. 938 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 20.300 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 951 obr. 4 pow. 438 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 11.360 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 958 obr. 4 pow. 689 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 17.870 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 959 obr. 4 pow. 688 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 17.840 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 868 obr. 4 pow. 1006 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 21.156 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 877 obr. 4 pow. 942 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 19.810 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 878 obr. 4 pow. 732 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 15.394 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 879 obr. 4 pow. 815 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 17.139 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 909 obr. 4 pow. 1042 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 21.913 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 910 obr. 4 pow. 792 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 16.656 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 931 obr. 4 pow. 751 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 15.794 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 932 obr. 4 pow. 621 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 13.060 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 939 obr. 4 pow. 613 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 12.891 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 940 obr. 4 pow. 606 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 12.744 zł + 22 % VAT

Dz. ew. 963 obr. 4 pow. 962 m2 kw 37738 cena wywoławcza - 20.231 zł + 22 % VAT

położone przy osiedlu Zasanie na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.

Dz. ew. 60/112 obr. 5 pow. 252 m2 kw 14485 cena wywoławcza - 7.200 zł + 22 %VAT

położona na Osiedlu Hutnik II w strefie mieszkaniowej.

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:

Dz. ew. 2761/4 obr.3 pow. 4349 m2 kw 27072 cena wywoławcza ? 156.173 zł+ 22 % VAT

położona przy ul. Wąskiej położona w obszarze usług rzemieślniczych ? strefa produkcyjno - usługowa

Powyższe nieruchomości są własnością Gminy Stalowa Wola i mają urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Realizacja zabudowy działek zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego m. Stalowej Woli obowiązującymi na obszarach, na których znajdują się wyżej wymienione działki oraz zgodnie z ustaleniami określonymi poprzez decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości wolne są od wszelkich hipotek i praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2007 roku o godzinie 9.oo w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić na konto Gminy Stalowa Wola Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

Nr r-ku: 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 stycznia 2007 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Stalowa Wola.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty przetargu.

Zastrzeżenie ? dotyczy działek 108/3,108/4,108/5, 108/7 obr. 1

W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

/ Dz. U. Nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami / umowa sprzedaży staje się bezprzedmiotowa.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej ? Referat Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stalowej Woli pokój 32 tel. 015 6433455 w godzinach pracy Urzędu.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-12-15 16:44:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-12-15 16:44:01

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl