Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:36
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr I/973/06 z dn. 8.11.2006 r.
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr I/ 973 /06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 8 listopada 2006r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr XLVIII/683/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej:

-Zadanie 1 ? ?Prowadzenie świetlic: socjoterapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczych oraz klubu młodzieżowego ?;

-Zadanie 2 ? ?Prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Hutnik?;

-Zadanie 3 - ?Prowadzenie świetlicy środowiskowej UŚMIECH i klubu młodzieżowego?;

-Zadanie 4 ? ?Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Rozwadowie?;

-Zadania 5 - ?Prowadzenie terapii zajęciowej dla podopiecznych Domu Dziecka pn. OCHRONKA?;

-Zadanie 6 - ?Punkt Konsultacyjny?;

-Zadanie 7 - ?Telefon Zaufania?.

2. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 ? Ochrona zdrowia, rozdział 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.stalowawola.bip.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalu Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 w Stalowej Woli.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Treść ogłoszenia znajduje sie w załączonym poniżej pliku (format .pdf, rozmiar 128 KB)

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogloszenie_konkurs.pdfPlik PDF 128.81 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-11-17 12:42:09
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-11-17 12:42:09

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl