Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:23
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 3.11.2006 r. GK VI/3-7662/45-5/06
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 03.11.2006r.

GK VI/3-7020/45-5/06


PREZYDENT MIASTA
STALOWEJ WOLI
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu w dniu 03 listopada 2006r., na wniosek Inwestora? Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Parking dla samochodów osobowych placyk zabaw, boisko sportowe, oraz przeniesienie drogi gminnej łączącej ul. Poniatowskiego i Wałową w rejonie budynku przy ul. Poniatowskiego 32 oś. Skarpa I, wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu?. Inwestycja  przewidziana jest do realizacji na działkach nr ew.: 1352/129, 1377/4, 1378, 1995/26, 1995/45, 1997/2, 1997/6, 2002/5, 2004/28, 2004/30, 3210, 3218, 2004/43, w obrębie 3, przy ul. Poniatowskiego 32.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art 46 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72a,  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Prezydent w/w Miasta  wyda po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Starosty Stalowowolskiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych   w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez: zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-11-10 16:39:51
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-11-10 16:39:51

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl