Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 11:36


Jesteś tutaj :: Podatki i opłaty lokalne :: Archiwum :: Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2005 r.
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wysokość stawek podatku od nieruchomości - 2005 r.


Uchwała Nr XXX/434/04

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art.5 ust 1, 3 i 4, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 956, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszani aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:


§ 1


Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,56 zł.


2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 2,96 zł.


3) od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł.


4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,45 zł.


5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 15,86 zł.


6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,38 zł.


7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,49 zł.

 

8) od budynków inwentarskich i gospodarczych lub ich części zajętych na składowanie płodów rolnych i opału od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,44 zł


9) od garaży i od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,25 zł.


  10.

  od budowli - 2 % ich wartości

 

§ 2


Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Nr. XVI/232/03 z dnia 28.XI.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.


§ 4


Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, oraz opublikowana w dzienniku ?Echo Dnia?.


§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 


 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-28 14:18:25
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-28 14:18:25

Rejestr zmian

Oglądano 1442 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl