Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-10-2022, Piątek, 21:53
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli dot. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.
Treść ARCHIWALNA !

Państwowy Powiatowy                                                      Stalowa Wola dnia 22.06.2010 r.
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
- § 14 ust. 1 pkt. 1, § 12 ust. 7 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli: Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-178/10 z dnia 18.06.2010 r. próbka wody pobrana w dniu 16.06.2010 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – HSW Centrum Budowy Maszyn, biurowiec Z-5, ul. Kwiatkowskiego 1,

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla
HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli


 
Uzasadnienie


Na podstawie harmonogramu poboru próbek wody na rok 2010, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, pobrał w dniu 16.06.2010 r. próbkę wody z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – HSW Centrum Budowy Maszyn, biurowiec Z-5, ul. Kwiatkowskiego 1, do badań w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, w badanym zakresie, odpowiada wymogom w/w rozporządzenia.
Biorąc pod uwagę zarządzenia zawarte w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, z dnia 15.03.2010 r. znak: PSK.453-3-2-4/10 oraz przedstawione okolicznści faktyczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, stwierdza nadal  warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-08-04 08:21:24
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-08-04 08:25:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl