Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
2-12-2023, Sobota, 19:36
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli dot. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli .
Treść ARCHIWALNA !

Państwowy Powiatowy                                                          Stalowa Wola dnia 22.06.2010 r.
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli


D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:


- art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
- § 14 ust. 1 pkt. 1, § 12 ust. 7 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli: Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-176/10 z dnia 18.06.2010 r. próbka wody pobrana w dniu 16.06.2010 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-177/10 z dnia 18.06.2010 r. próbka wody pobrana w dniu 16.06.2010 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5


stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola,
ujęcie wody w Stalowej Woli


Uzasadnienie


Na podstawie harmonogramu poboru próbek wody na rok 2010, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, pobrał w dniu 16.06.2010 r. próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu w Stalowej Woli w n/w punktach pobierania:
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Stalowej woli, ul. Rozwadowska,
Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5,
do badań w zakresie monitoringu kontrolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym, w badanym zakresie, odpowiada wymogom w/w rozporządzenia.
Biorąc pod uwagę przedstawione okolicznści faktyczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-08-04 08:13:59
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-08-04 08:19:44
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2010-08-04 08:20:09

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl