Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2024, Niedziela, 06:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja dotycząca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola.
Treść ARCHIWALNA !

dnia 16.02.2010 r.
Państwowy Powiatowy Stalowa Wola
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
 
D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:
 
 • art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
 • art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
 • § 14 ust. 1 pkt. 1, § 12 ust. 7 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
po przeprowadzeniu badań próbek wody, wykonanych przez:
 
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej:
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.491-1-18/10 z dnia 01.02.2010 r., próbka wody pobrana w dniu 18.01.2010 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.491-1-19/10 z dnia 01.02.2010 r., próbka wody pobrana w dniu 18.01.2010 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5,
 
 
  stwierdza:

  przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola,
  ujęcie wody w Stalowej Woli
 
  UZASADNIENIE
 
Na podstawie harmonogramu poboru próbek wody na rok 2010, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał w dniu 18.01.2010 r. próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu w Stalowej Woli, w n/w punktach pobierania:
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1,
 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5,
do badań w zakreie monitoringu kontrolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w badanym zakresie, odpowiada wymogom zawartm w w/w rozporządzeniu.
Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-03-01 13:41:34
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-03-01 13:45:24

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl