Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-09-2023, Sobota, 01:58
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miasta Stalowa Wola
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 23.07.2009 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
§ 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:
Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli:
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-129/09 z dnia 05.06.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 03.06.2009 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Hydrant nadziemny – skrzyżowanie ul. Brandwickiej i obwodnicy Podskarpowej w Stalowej Woli,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-130/09 z dnia 05.06.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 03.06.2009 r. z wodociągu w Stalowej Woli, punkt pobierania – Hydrant na terenie Straży Pożarnej w Stalowej Woli


stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli

UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu poboru próbek wody na rok 2009, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli, pobrał w dniu 12.05.2009 r. próbki wody z sieci wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, do badań w zakresie monitoringu kontrolnego w n/w punktach pobierania:
Hydrant nadziemny – skrzyżowanie ul. Brandwickiej i obwodnicy Podskarpowej w Stalowej Woli,
Hydrant na terenie Straży Pożarnej w Stalowej Woli,
w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymogom określonym w w/w rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-08-03 13:19:44
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-08-03 13:22:24
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-08-03 13:28:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl