Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-09-2023, Środa, 00:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli - warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 05.05.2009 r.

Państwowy Powiatowy                      
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),
art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
§ 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:
1.Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Laboratorium Higieny Komunalnej: Sprawozdanie z badań Nr: OLT/HK.491-1-143/09 z dnia 23.04.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 23.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania –  Hydrant w rejonie HSW Zakład Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

2.Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu Laboratorium Analiz Instrumentalnych: Sprawozdanie z badań Nr: OLT/AI.490-1-37/09 z dnia 01.04.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 23.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Hydrant w rejonie HSW Zakład Urządzeń Mechanicznych, Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

3.Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli:
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-65/09 z dnia 20.03.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 17.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-66/09 z dnia 20.03.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 17.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-69/09 z dnia 27.03.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 23.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Hydrant w rejonie HSW Zakład Urządzeń Mechanicznych Sp. zo.o. w Stalowej Woli,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-80/09 z dnia 17.04.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 15.04.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Zespół Szkół Zawodowych w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,

4.Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej: Sprawozdanie z badań Nr: DLR/HK.490-1-150/09 z dnia 08.04.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 23.03.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt pobierania – Hydrant w rejonie HSW Zakład Urządzeń Mechanicznych Sp. zo.o. w Stalowej Woli,


oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla HSW Stalowa Wola

UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu poboru próbek na rok 2009, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał próbki wody z sieci wodociągu dla HSW Stalowa Wola, w n/w punktach pobierania:
17.03.2009 r. - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli,
17.03.2009 r. - Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli,
23.03.2009 r. - Hydrant w rejonie HSW Zakład Urządzeń Mechanicznych Sp. z o.o. W Stalowej Woli
15.04.2009 r. - Zespół Szkół Zawodowych w Stalowej woli, ul. Kwiatkowskiego 1
Badania laboratoryjne zostały wykonane przez laboratoria wymienione na wstępie niniejszej decyzji, w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, z dnia 19.02.2008 r. znak: PSK.453-3-2-1/08, zobowiązano właściciela wodociągu, do doprowadzenia jakości wody, do wymagań w/w rozporządzenia,  w zakresie mętności, w terminie do dnia 31.12.2009 r.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody, w których stwierdzono znaczne przekroczenie mętności, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-07-06 14:57:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-07-06 15:00:03

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl