Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2024, Niedziela, 06:49
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Jakość wody dla szpitala - komunikat z 20.06.2008 r.
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola dnia 20.06.2008 r.


Państwowy Powiatowy                       
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),

§ 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. W sprawie opłat za badania laboratiryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193)

po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 17.03.2008 r. oraz 14.04.2008 r. z wodociągu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4,  przeprowadzonego przez:

1.Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli:
Sprawozdanie z badań z dnia 20.03.2008 r. Nr: POL/HK.490-1-76/08, Oddział Wewnętrzny – próbka wody pobrana w dniu 17.03.2008 r.
Sprawozdanie z badań z dnia 20.03.2008r. Nr: POL/HK.490-1-77/08, Kuchnia – próbka wody pobrana w dniu 17.03.2008 r.
Sprawozdanie z badań z dnia 21.04.2008 r. Nr: POL/HK.490-1-117/08, Hydrofornia – próbka wody pobrana w dniu 14.04.2008 r.

2.Laboratorium Higieny Komunlnej Wojewódziej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie: Sprawozdanie z badań: DLR/HK.490-1-246/08 z dnia 16.05.2008 r. Hydrofornia – próbka wody pobrana w dniu 14.04.2008 r.

3.Laboratorium Analiz Instrumentalnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań Nr OLT/AI.490-1-71/08 z dnia 29.04.2008 r. Hydrofornia – próbka wody pobrana w dniu 14.04.2008 r.

4.Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań OLT/HK.491-1-272/08 z dnia 19.05.2008 r., Hydrofornia – próbka wody pobrana w dniu 14.04.2008 r.


oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi,
z wodociągu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakłądów Opieki Zdrowotnej Powatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowje Woli, ul. Staszica 4

zarządza:
 1.Zezwolić na używanie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakłądów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej woli, ul. Staszica 4, pod warunkiem, że:
1.1. jakość wody pod względem fizykochemicznym nie ulega pogorszeniu tj: nie zostaną znacznie przekroczone wartości parametrów,
1.2. skład bakteriologiczny będzie odpowiadał obowiązującym wymaganiom.


Za wykonanie niniejszej decyzji czyni się odpowiedzialnym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z harmonogramem monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, pobrał w dniu 17.03.2008 r. oraz 14.04.2008 r. próbki wody do badań laboratoryjnych, z sieci oraz hydroforni wodociągu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4. Zakres badań jest określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417).
Badania w zakresie monitoringu kontrolnego zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, natomiast w zakresie monitoringu przeglądowego przez Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie oraz w Tarnobrzegu.

Z zestawienia zbadanych parametrów wynika, iż jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości: manganu oraz mętności. Natomiast skład bakteriologiczny wody, odpowiada wymogom zawartym w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
Celem zapewnienia ciągłości dostaw wody, SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli (zgodniez umową zawartą z MZK Sp. zo.o. w Stalowje Woli), korzysta także z wody podawanej z miejskiej sieci wodociągowej. Ilość pobieranej wody jest uzależniona od potrzeb szpitala.

W dniach pobierania próbek wody do badania laboratoryjnego tj. 17.03.2008 r. i 14.04.2008 r.  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, był zasilany wodą mieszaną, pochodzącą z wodociągu dla miasta Stalowa Wola oraz wodą z własnego ujęcia. Proporcja udziału wody z każdego zasilania wynosiła 1:1, co nawet w przypadku „doskonałego” zmieszania się wody, nie daje gwarancji na uzyskanie wody o wymaganych parametrach.

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli nie posiada żadnego wpływu na jakość wody pobieranej z wodociągu miejskiego (charakteryzującej się zwiększoną ilością manganu i podwyższoną mętnością), ani też nie ma, żadnych, technicznych możliwości uzdatnienia tej wody.

Mając na względzie ten fakt oraz finalizowanie przez MZK Sp. zo.o. Robót na budowanej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli (termin przekazania do 30.06.2008 r.), której włączenie do eksploatacji przyczyni się niewątpliwie do uzyskania dobrej jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z owodociągu dla SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-08-05 17:49:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-08-05 17:49:53

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl