Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2024, Niedziela, 06:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Jakość wody w Stalowej Woli - komunikat z dn. 25.06.2008 r.
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola dnia 25.06.2008 r.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),

§ 14 ust. 1 pkt. 3  oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaiu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.04.2008 r. oraz w dniu 27.05.2008 r. z sieci wodociągu dla miasta Stalowa Wola, przeprowadzonego przez:


1.Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli:
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-113/08 z dnia 18.04.2008 r. punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-114/08 z dnia 18.04.2008 r. punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-115/08 z dnia 18.04.2008 r. punkt pobierania – Hydrant na terenie Straży Pożarnej w Stalowej Woli,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-116/08 z dnia 18.04.2008 r. punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-148/08 z dnia 30.05.2008 r. punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15,
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-149/08 z dnia 30.05.2008 r. punkt pobierania – Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10,

2.Laboratorium Higieny Komunlnej Wojewódziej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie: Sprawozdanie z badań: DLR/HK.490-1-245/08 z dnia 16.05.2008 r. punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,

3.Laboratorium Analiz Instrumentalnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań Nr OLT/AI.490-1-70/08 z dnia 29.04.2008 r. punkt pobierania –  Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,

4.Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu: Sprawozdanie z badań OLT/HK.491-1-271/08 z dnia 19.05.2008 r., punkt pobierania – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,


oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi,
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli


 
UZASADNIENIE

Na podstawie opracowanego harmonogramu monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał w dniach:  14.04.2008 r. i 27.05.2008 r. próbki wody do badań laboratoryjnych, z sieci wodociągu dla miasta Stalowa Wola, w n/w punktach pobierania:
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14,
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18,
Hydrant na terenie Straży Pożarnej w Stalowej Woli,
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15,
Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10.
Badania w zakresie monitoringu kontrolnego zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, w zakresie monitoringu przeglądowego – przez Laboratorium Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie, Tarnobrzegu.
Zakres badań jest określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417).

Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymogom w w/w rozporządzeniu, jedynie z uwagi na zwiększoną ilość manganu (wszystkie próbki), przekroczoną mętność (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18), obecność niklu (Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14).
Skład bakteriologiczny wody, odpowiada wymogom zawartym w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli decyzją z dnia 25.05.2007 r. znak: PSK.453-3-1-7/07, nałożył na Miejski Zakład Komunalny Sp. zo.o. w Stalowej Woli obowiązek doprowadzenia jakości wody w wodociągu dla miasta Stalowa Wola, do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jaości wody przenzaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w terminie do 31.03.2008 r. Jednak z uwagi na prowadzone w dalszym ciągu roboty na nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody, termin ten został przedłużony do dnia 30.06.2008 r.
Uznając jak wyżej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla HSW Stalwoa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.

  


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-08-05 17:45:31
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-08-05 17:45:31

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl