Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-10-2022, Piątek, 21:40
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - komunikat z 19.02.2008 r.
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola dnia 19.02.2008 r.Państwowy Powiatowy                       
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziNa podstawie:
art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 z późn. zm.),
§ 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. W sprawie opłat za badania laboratiryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193)

po zapoznaniu się z wynikiem badania wody

przeprowadzonym przez Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowje Woli: Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-9/08 z dnia 25.01.2008 r. próbka wody pobrana w dniu 15.01.2008 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru – Stołówka Centralna w Stalowej woli, ul. Kwiatkowskiego

oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla HSW Stalowa Wola określając dopuszczalną wartość parametru: mętność – 3.5 NTU
zarządza

1.  Doporowadzić jakość wody z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), w zakresie mętności.
2. Zezwolić na używanie wody do spożycia przez ludzi z wodoociągu dla HSW Stalowa wola, ujęcie wody w Stalowej woli, pod warunkiem, że:
2.1. jakość wody pod względem fizykochemicznym nie ulegnie pogorszeniu, tj.: nie zostanie przekroczona określona dopuszczalna wartość w/w parametru, lub nie pojawią się przekroczenia innych parametrów
2.2. skład bakteriologiczny będzie odpowiadał obowiązującym wymaganiom.
 
Termin wykonania zarządzenia określonego w pkt 1 ustala się do dnia 31.10.2008 r.
Za wykonanie niniejszej decyzji czyni się odpowiedzialnym – HSW Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1.


UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wykonał badania laboratoryjne próbki wody, pobranej w dniu 15.01.2008 r. z sieci wodociągu dla HSW Stalowa Wola, Stołówka Centralna w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego, w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417).

Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymogom w w/w rozporządzeniu z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu mętności. W oparciu o prowadzony monitoring wody zaobserwowano, iż parametr ten utrzymuje się na podwyższonym poziomie od dłuższego czasu, a jego wartości ulegają ciągłym zmianom. Wyniki ostatniej próbki dowodzi, iż przedmiotowy parametr nadal pozostaje na wysokim poziomie. Natomiast skład bakteriologiczny wody jest stabilny i odpowiada wymogom zawartym w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z uwagi na fakt, iż wodociąg ten stanowi jedyne źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dla pracowników wielu zakładów zlokalizowanych na terenie HSW Stalowa Wola oraz poza nią, poziom i rodzaj przekroczonego parametru oraz po rozważeniu stopnia jego zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ustalając dopuszczalną wartość w/w parametru, na poziomie wyniku z ostatniego Sprawozdania z badań Nr POL/HK.490-1-9/08 z dnia 25.01.2008 r.- mętność 3.5 NTU.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli jednocześnie zobowiązuje właściciela wodociągu, do doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), w zakresie mętności.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-03-03 18:48:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-03-03 18:48:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl