Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-09-2023, Środa, 01:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi komunikat z 25.06.2007 r.
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 25.06.2007 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Na podstawie:
- art. 27 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 z późn. zm.),
- § 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. W sprawie opłat za badania laboratiryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193)

po zapoznaniu się z wynikami badań wody przeprowadzonych przez Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowje Woli:
Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-100/07 z dnia 23.04.2007 r. oraz Poprawka/Uzupełnienie do Sprawozdania z badań Nr: POL/HK.490-1-100/07 z dnia 26.04.2007 r. próbka wody pobrana w dniu 17.04.2007 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru ? Zespół Szkół w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1

oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla HSW Stalowa Wola
zarządza:

1. Doporowadzić jakość wody z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), w zakresie mętności.
Termin wykonania zarządzenia określonego w pkt 1 ustala się do dnia 31.10.2007 r.
Za wykonanie niniejszej decyzji czyni się odpowiedzialnym ? HSW Wodociągi Sp. z o.o. Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1.

 

UZASADNIENIE

W oparciu o harmonogram prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wykonał badania laboratoryjne próbki wody, pobranej w dniu 17.04.2007 r. z sieci wodociągu dla HSW Stalowa Wola. Zakres badań okresla rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 200 7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417).
Próbkę wody pobrano z n/w punktu poboru:
- Zespół Szkół w Stalowej woli, ul. Kwiatkowskiego 1

Przeprowadzona analiza wykazała, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymogom w w/w rozporządzeniu z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego zakresu mętności. W oparciu o prowadzony monitoring wody zaobserwowano, iż parametr ten utrzymuje się na podwyższonym poziomie od kilku miesięcy, a jego wartości ulegają ciągłym wahaniom. Wyniki kolejnych badań próbek wody wskazują, iż przekroczenie mętności utrzymuje się nadal. Natomiast skład bakteriologiczny wody, odpowada wymogom zawartym w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Mając na względzie fakt, iż wodociąg ten stanowi źródło zaopatrzenia w wodę przcowników wielu zakładów na terenie HSW Stalowa Wola oraz poza nią, poziom i rodzaj przekroczonego parametru tj: mętności oraz po rozważeniu stopnia jego zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, zobowiązując jednocześnie właściciela wodociągu, do doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), w zakresie mętności.
Zadanie to wymaga podjęcia skutecznych działań naprawczych, po wcześniejszym ustaleniu przyczyny zaistniałego zdatrzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, odstępuje w swej decyzji od określenia dopuszczalnej wartości parametru na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność, po rozważeniu stopnia jego zagrożenia dla zdrowia oraz z uwagi na fakt, iż przekroczona mętność jest jedynym parametrem odbiegającym od normy.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-17 18:43:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-17 18:43:06

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl