Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2024, Niedziela, 05:27
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, komunikat z 25.05.2007 r.
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 25.05.2007 r.


Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Na podstawie:
art. 27 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. Poz. 1071 z późn. zm.),
§ 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. W sprawie opłat za badania laboratiryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 193)

po zapoznaniu się z wynikami badań wody

przeprowadzonych przez Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowje Woli:

1.Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-92/07 z dnia 17.04.2007 r. Poprawka/Uzupełnienie do Sprawozdania z badań Nr: POL/HK.490-1-92/07 z dnia 26.04.2007 r. Próbka wody pobrana w dniu 11.04.2007 r. Z kuchni głównej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowje Woli, ul. Staszica 4 (w dniu pobierania próbki do badań laboratoryjnych do sieci wodociągowej szpitala podawano wodę z wodociągu dla miasta Stalowa Wola)

2.Sprawozdanie z badań Nr: POL/HK.490-1-102/07 z dnia 23.04.2007 r. Poprawka/Uzupełnienie do Sprawozdania z badań Nr: POL/HK.490-1-102/07 z dnia 26.04.2007 r. Próbka wody pobrana w dniu 17.04.2007 r. z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, punkt poboru: Hydrofornia MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1,

3.Sprawozdania z badań Nr: POL/HK.490-1-101/07 z dnia 23.04.2007 r. Poprawka/Uzupełnienie do Sprawozdania z badań Nr POL/HK.490-1-101/07 z dnia 26.04.2007 r. Próbka wody pobrana w dniu 17.04.2007 r. z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, punkt poboru Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowje Woli, ul. Wojska Polskiego 9
  oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia 

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola zarządza

1.Doporowadzić jakość wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)
Termin wykonania zarządzenia określonego w pkt 1 ustala się do dnia 31.03.2008 r.


UZASADNIENIE

W oparciu o harmonogram prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej woli wykonał badania laboratoryjne próbek wody, pobranych w dniach 11.04.2007 r. I 17.04.2007 r. Z sieci wodociągu dla miasta Stalowa Wola. Zakres badań okresla rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D. U. Nr 61, poz. 417).
Próbki wody pobrano z n/w punktów poboru:

1.Kuchnia główna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakłądów Opieki Zdrowotnej Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 (w dniu pobierania próbki do sieci wodociągowej szpitala podawano wodę z wodociągu dla miasta Stalowa Wola),

2.hydrofornia MZK w Stalowej woli, ul. Komunalna 1,

3.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9.

Przeprowadzone analizy wykazały, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymogom w rozporządzeniu Ministra Zrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z uwagi na zwiększoną ilość manganu. Natomiast skład bakteriologiczny wody, odpowada wymogom zawartym w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wodociąg miejski stanowi jedyne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta, poziom i rodzaj przekroczonego parametru tj: manganu, oraz po rozważeniu stopnia jego zagrożenia dla zdrowia, PPIS w Stalowej Woli stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-06-11 18:41:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-06-11 18:41:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl