Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
19-04-2024, Piątek, 23:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

KONKURS na stanowisko referenta pełniącego funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”
Treść ARCHIWALNA !

 

KONKURS
na stanowisko referenta pełniącego funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”
 
Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
 
Ogłasza nabór na stanowisko referenta pełniącego funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IX, działania 9.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełniać następujące warunki:
 
1. podstawowe – niezbędne do spełnienia:
a)      wykształcenie wyższe magisterskie,
b)      posiada obywatelstwo polskie,
c)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e)      posiada dobry stan zdrowia,
f)        posiada doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach sektora publicznego
g)      posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z UE poświadczone przez wnioskodawcę – realizacja lub współpraca przy realizacji minimum 1 projektu dofinansowanego z UE
 
2. dodatkowe:
a)      umiejętność pracy w zespole,
b)      kreatywność.
c)      znajomość programów komputerowych typu Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Power Point.
d)      znajomość problematyki Unii Europejskiej,
 
II. Wymagane dokumenty:
a)      kwestionariusz osobowy
b)      kserokopia dyplomu
c)      kserokopia dowodu osobistego
d)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
e)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
f)        zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności opisane w ust. I, pkt 1 lit. f, g oraz pkt 2 lit. c, d
g)      list motywacyjny
h)      referencje (dot. ust. I, pkt 1 lit. d)
i)        oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
III Miejsce oraz termin złożenia dokumentów na konkurs
Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta ul. Wolności 7, pokój nr 8 do dnia 23 grudnia 2009r. Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta pełniącego funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”.
IV Zakres zadań na stanowisku referenta pełniącego funkcję asystenta ds. merytorycznych projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”:
  1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu projektu
  2. Prowadzenie kontaktów z beneficjentami ostatecznymi, szkołami podległymi gminie Stalowa Wola, wykonawcami w zakresie realizowanego projektu
  3. Współpraca z Wydziałem Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Wola i Zespołem Realizacyjnym w zakresie realizowanego projektu
  4. Prowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu
  5. Analiza dokumentacji z realizacji projektu w szkołach i przygotowywanie podsumowań, zestawień na potrzeby sprawozdawczości
  6. Przygotowywanie raportów miesięcznych z realizacji projektu
  7. Monitoring działań realizowanych w ramach projektu, w tym prowadzenie badań monitorujących uzyskany poziom wskaźników
  8. Ewaluacja projektu
Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku oraz wzory dokumentów są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta lub w pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli oraz na stronie internetowej ./
 
V Liczba osób planowanych do zatrudnienia – 2 osoby
 
VI Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony w wymiarze ¾ etatu
 
VII Okres zatrudnienia – max 31 miesięcy
 
VIII Wzory dokumentów do pobrania:
·                     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·                     Kwestionariusz osobowy,
·                     Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Uwaga:
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i przygotowane zgodnie z załączonym wzorem, natomiast kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem (adnotacja: za zgodność z oryginałem, data i podpis).
Inne dokumenty poza wskazanymi w pkt. II nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.
 
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia z uwagi na brak podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, na dofinansowanie projektu „Młody Einstein – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie St. Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych”.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załączniki (oświadczenia i kwestionariusz osobowy) - pobierz plik.Plik PDF 314.67 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-12-11 15:06:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-12-11 15:11:31
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-12-11 15:16:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl