Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
30-09-2022, Piątek, 02:52
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

PREZYDENT MIASTA
STALOWA WOLA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKODyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej WoliKandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe , (pożądane ukończone studia wyższe magisterskie na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, polityka społeczna, prawo,
    administracja lub nauka o rodzinie),
c) staż pracy – co najmniej 5 lat pracy, w tym co najmniej  3 lata w pomocy społecznej,

d) posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

e) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego

f) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

g) znajomość przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy
    społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Prawo
    zamówień publicznych, prawa pracy,

h) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

2.  Wymagania dodatkowe:

     - znajomość zagadnień z zakresu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,

3.  Wymagane cechy kandydata:

a) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
b) dyspozycyjność,
c) opanowanie w sytuacjach stresowych,
d) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

4.Zakres wykonywanych zadań: w szczególności:

-   opracowywanie planów działalności i ich realizacja
-   zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,  racjonalne gospodarowanie środkami
   finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kierowanie statutową działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej – własnych i zleconych wynikających z przepisów prawa,
- prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
- pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym ze środków z funduszy europejskich,
- realizacja w ramach posiadanych środków zadań wynikających z rozeznanych potrzeb w Mieście,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów społecznych,
- opracowywanie i wdrażanie programów społecznych, wydawanie decyzji
   administracyjnych na podstawie upoważnienia.
5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy,
b) list motywacyjny
c) opracowanie pisemne na temat: „Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ” (nie więcej niż 4 strony)
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia
    studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
e) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy,
    stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (wydane  nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia)
f) oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam /byłem/ skazana /skazany/ prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z Oskarżenia    
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),”
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) referencje.

Dokumenty należy składać:   
osobiście w Wydziale Organizacji Urzędu Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7 pok. 8 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli” w terminie do dnia 31 sierpnia 2009r.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-08-17 11:21:39
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-08-17 11:26:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl