Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
5-06-2023, Poniedziałek, 22:39
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w wymiarze ½ etatu.
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola 27.05.2009 r. 
 
P.IV. 100a - /1/09
 
Ogłoszenie 1/2009

 
Dyrektor
Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli

ul. M. Wańkowicza 72/1

37 – 450 Stalowa Wola
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego

w wymiarze ½ etatu , tj. 20 godz. /tyg.


1.   Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać jedno z następujących wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego, określonych w ppkt  od 1 do 4:
1)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;
2)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;
3)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
4)  posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów;
a także:
5)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
8)  nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
9)  cieszy się nieposzlakowaną opinią
10)   obsługuje komputer w zakresie Ms Office ( Word, Excel, Access) i zna   program  księgowości budżetowej.
 
2.   Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego będzie należało:
1)  prowadzenie rachunkowości jednostki;
2)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)  dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


 
3.   Wymagane dokumenty:
1)  kwestionariusz osobowy,
2)  list motywacyjny,
3)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5)  kserokopie świadectw pracy, dokumentujących wymagany staż pracy,
6)  oświadczenie o treści " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 
Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.
 
Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli, ul. M.Wańkowicza 72/1 do dnia 9 czerwca 2009 roku.
 
Na kopercie należy podać Imię, nazwisko, adres z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli.

 

Kwestionariusz osobowy można uzyskać  na stronie internetowej http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

 

 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-05-27 14:51:03
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-05-27 14:52:17
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-05-27 14:53:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl