Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:20
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Urząd Miasta w Stalowej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji.
Treść ARCHIWALNA !

Urząd Miasta w Stalowej Woli

ul. Wolności 7

37-450 Stalowa Wola

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji

 

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełniać następujące
warunki:

     1. podstawowe: 

  1. wykształcenie wyższe magisterskie

  2. posiada obywatelstwo polskie,

  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  5. posiada dobry stan zdrowia,

  6. posiada co najmniej 3 letni staż pracy

2. dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) kreatywność,

c) znajomość programów komputerowych typu Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Corel Draw, Power Point.

d) dobra znajomość problematyki Unii Europejskiej,

e) umiejętność tworzenia stron internetowych

f) dobra znajomość tradycji i współczesnych realiów kulturalnych społecznych, gospodarczych Stalowej Woli

II. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu

 2. kserokopia dowodu osobistego

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełniony umyślnie

 4. referencje

 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 6. kserokopia świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia

 7. zaświadczenie potwierdzające posiadane umiejętności opisane w ust. I, pkt 2 lit. c, e.

 8. kwestionariusz osobowy

 9. list motywacyjny

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

 Uwaga: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta ul. Wolności 7, pokój nr 8 do dnia 4 maja 2009r.

Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, z dopiskiem nabór na wolne stanowisko ds. promocji”.

Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku dostępny jest na stronie internetowej
./

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej
./

Kwestionariusz osobowy do pobrania

lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.

Zakres zadań na stanowisku ds. promocji:

  1. obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych,

  2. przygotowywanie planu wizyt delegacji krajowych i zagranicznych,

  3. przygotowywanie materiałów promocyjnych (folderów, ulotek, prezentacji multimedialnych),

  4. współpraca z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną, HSW S.A., Regionalna Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych i innymi organizacjami okołobiznesowymi,

  5. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących działek i nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta, HSW S.A., TSSE oraz innych właścicieli,

  6. tworzenie oraz obsługa bazy danych przedsiębiorców z terenu Miasta, kraju i zagranicy,

  7. doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie potencjału infrastrukturalnego na terenie Miasta,

  8. promocja Miasta w mediach poprzez informowanie o realizowanych przez miasto projektach i inwestycjach

  9. reprezentowanie i promowanie Miasta na targach i konferencjach,

  10. pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w Stalowej Woli,

  11. organizacja wizyt studyjnych pod kątem rozwijania inwestycji w Stalowej Woli,

  12. gromadzenie informacji związanych z inwestycjami na terenie Miasta,

  13. przygotowywanie ocen, analiz oraz zadań z zakresu gospodarki,

  14. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w zakresie możliwości szkoleń i zatrudnienia pracowników,


 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-04-23 08:59:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-04-23 09:03:14
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-04-24 14:59:08

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl