Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:19
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

UM Stalowa Wola: nabór na wolne stanowisko inspektora ds. organizacji i kadr
Treść ARCHIWALNA !

Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. organizacji i kadr

1.Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełniać następujące warunki:

podstawowe:


a) ukończył studia prawnicze lub administracyjne i uzyskał tytuł magistra,

b) posiada obywatelstwo polskie,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e) posiada dobry stan zdrowia,

f) posiada co najmniej 3 letni staż pracy

dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) kreatywność,`

c) znajomość programów komputerowych typu WORD, Office.

2.Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy

b) kserokopia świadectw pracy  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające
okres zatrudnienia

c) list motywacyjny

d) kserokopia dyplomu

e) kserokopia dowodu osobistego

f) oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełniony umyślnie

g) referencje

h) zaświadczenie o stanie zdrowia

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Uwaga: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta, pokój nr 8 do dnia 16 lutego 2009r.

Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko ds. organizacji i kadr”.
Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku dostępny jest na stronie internetowej ./  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej
./ (pobierz kwestionariusz) lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.Szczegółowy zakres zadań na stanowisku ds. organizacji i kadr m.in.:

1) znajomość i bieżące śledzenie przepisów prawnych

2) opracowywanie i zmiany Statutu Miasta,

3) opracowywanie i zmiany regulaminów dot. pracy Urzędu

4) opracowywanie i zmiany kart zadań (podziału czynności) pracowników Urzędu Miasta,

5) opracowywanie i zmiany statutów jednostek organizacyjnych Miasta,

6) przygotowywanie pełnomocnictw dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

7) przygotowywanie pełnomocnictw dla pracowników Urzędu Miasta,

8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta z zakresu merytorycznych spraw Wydziału,

9) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych i rocznych PFRON

10) prowadzenie dokumentacji spółek z udziałem Miasta:

a) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
- umowa spółki
- protokoły Zgromadzenia Wspólników
- rejestr uchwał Zgromadzeń Wspólników

b) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
- umowa spółki
- protokoły Zgromadzenia Wspólników
- rejestr uchwał Zgromadzeń Wspólników

c) Miejski Zakład Budynków
- umowa spółki
- protokoły Zgromadzenia Wspólników
- rejestr uchwał Zgromadzeń Wspólników

11) prowadzenie i aktualizacja obowiązujących rejestrów i ewidencji:

a) rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta,

b) rejestr upoważnień Prezydenta Miasta

c) rejestr skarg i wniosków

13) przygotowywanie planu wydatków osobowych do projektu budżetu miasta

14) prowadzenie obowiązujących rejestrów i ewidencji: 
- ewidencja emerytów i rencistów

- ewidencja wniosków i wydania legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych

- ewidencja wniosków i wydania legitymacji ubezpieczeniowych  rodzinnych

- ewidencja czasu pracy pracowników

- ewidencja delegacji służbowych

15) pomoc w przygotowaniu dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.


 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-02-05 11:04:59
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-02-05 11:10:22
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-02-05 11:20:15

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl