Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
4-12-2023, Poniedziałek, 07:32
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZMKS Stalowa Wola: Nabór na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. gospodarki biletowej, umów i windykacji
Treść ARCHIWALNA !

DYREKTOR ZAKŁADU MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W STALOWEJ WOLI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. GOSPODARKI BILETOWEJ, UMÓW I WINDYKACJI
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełnić następujące warunki:
 
1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a.   obywatelstwo polskie,
b.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c.   wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie prawnicze,
d.   co najmniej 5 letni staż pracy, preferowany staż w zakładzie transportowym,
e.   niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub wykroczenie  
      skarbowe,
f.   znajomość obsługi komputera: MS Office, Word, Excel,

2.Wymagania dodatkowe
a. doświadczenie w pracy w instytucjach świadczących usługi przewozu osób,
b. znajomość funkcjonowania komunikacji miejskiej
c. znajomość przepisów i zasad z zakresu ustalania cen usług przewozowych
d.  inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
e.  rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i skrupulatność.3. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku starszy specjalisty ds. gospodarki 
    biletowej, umów i windykacji należy:
a. znajomość aktów prawnych określających ceny za przewóz osób środkami komunikacji 
   miejskiej w Stalowej Woli,
b. organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie obowiązków 
    na w/w stanowisku,
c. współpraca z innymi komórkami zakładu w celu zapewnienia sprawnego realizowania
    nałożonych zadań,
d. prowadzenie spraw  z zakresu gospodarki biletowej,
e. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z klientami ZMKS

4. Wymagane dokumenty:
a. kwestionariusz osobowy
b. list motywacyjny
c.  uwierzytelnione odpisy dokumentów stwierdzających wykształcenie
d. zaświadczenie o niekaralności
e. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
f.  świadectwa pracy
g. oświadczenie o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. Zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. nr 142, poz.1593 z póź. zm).
1.Oferty powinny być składane osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie
   w godz. 7.00 – 15.00 lub przesyłane listem poleconym na adres Zakładu Miejskiej  
   Komunikacji Samochodowej, ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia
   29.10. 2008 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z adresem kandydata, numerem 
   telefonu i z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko starszy specjalista ds. gospodarki  
   biletowej, umów i windykacji”. W przypadku  przesłania ofert pocztą decyduje czas 
   doręczenia.

2.Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 30.10.2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu.

3. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Zakładu,
   do  06.11.2008r., o dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni listownie co
   najmniej 3 dni przed terminem rozmowy.

4.Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o
   postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie określonym do ich przyjmowania
   nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu
   kwalifikacyjnym.

 
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli, pokój nr 11 (sekretariat) lub na stronie internetowej
http://bip.zetorzeszow.pl/stalowawola
 
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń ZMKS.


UWAGA
Komisja zastrzega sobie prawo nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.
Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kwestionariusz osobowyPlik DOC 73.00 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2008-10-14 00:00:00
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-10-14 09:13:52

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl