Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-09-2023, Sobota, 03:08
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

UM Stalowa Wola:Nabór na stanowisko - Naczelnika Wydziału ? Architekta Miejskiego
Treść ARCHIWALNA !
URZĄD MIASTA W STALOWEJ WOLI OGŁASZA NABÓR NA wolne stanowisko pracy:
Naczelnika Wydziału – Architekta Miejskiego w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego


w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.  
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe o profilu: architektura lub urbanistyka,
d) minimalny staż pracy – 5 lat, w tym:
 co najmniej 2-letni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- lub w służbie cywilne,
- lub w służbie zagranicznej,
- lub w innych urzędach państwowych,
- lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
e) przynależność do izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów,
f) znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
g) kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią,
h) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

1.Wymagania dodatkowe:

a) wskazany staż pracy w zawodzie architekta lub urbanisty,
b) znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego,
c) doświadczenie zawodowe w administracji architektoniczno-budowlanej lub na pokrewnych stanowiskach,
d) umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz kształtowania relacji międzyludzkich,
e) umiejętność podejmowania decyzji,
f) samodzielność,
g) odpowiedzialność, obowiązkowość,
h) kreatywność,
i) komunikatywność.

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ogólna charakterystyka: Naczelnik Wydziału – Architekt Miejski kieruje pracą wydziału w zakresie zadań ujętych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Stalowa Wola
Ważniejsze zadania:
a) koordynacja i nadzór nad:
- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem opinii urbanistycznych, zaświadczeń o funkcji w planie miejscowym, wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
- opiniowaniem podziałów nieruchomości,

3.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów ),
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności,
g) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),
h) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),
i) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
j) dokument potwierdzający przynależność do izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów,   
k) zaświadczenie  o stanie zdrowia,
                     

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta, pokój nr 8 do dnia 12 sierpnia 2008r.

Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, z dopiskiem „Nabór na Stanowisko Naczelnika Wydziału – Architekta Miejskiego w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego”.
Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku dostępny jest na stronie internetowej www.bip-stalowawola.e-zet.pl/oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej
www.bip-stalowawola.e-zet.pl/ lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.


Autor:
Data: 2008-07-25 15:29:07
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-07-25 15:29:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl