Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:37
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na stanowisko głównego księgowego( 1/2 etatu) - Przedszkole nr 4
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola, 28.01.2008 r.
 
Ogłoszenie 1/2008
 
Dyrektor
Przedszkola nr 4
ul. Wańkowicza 72
37- 450 Stalowa Wola
ogłasza nabór na wolne  stanowisko  głównego księgowego
(w wymiarze  1/2 etatu)


1. Osoba  ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać  jedno z następujących  wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku  głównego księgowego, określonych  w ppkt od 1 do 4:

 

1)  ukończyła ekonomiczne  jednolite studia magisterskie, ekonomiczne  wyższe studia zawodowe,  uzupełniające  ekonomiczne  studia  magisterskie lub ekonomiczne  studia podyplomowe i posiada  co najmniej  trzyletnią  praktykę  w księgowości,
2) ukończyła  średnią, policealną lub pomaturalną  szkołę ekonomiczną i posiada  co najmniej sześcioletnią  praktykę w księgowości,
3) jest wpisana do rejestru  biegłych rewidentów  na podstawie  odrębnych przepisów,
4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające  do usługowego  prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy  wydany na podstawie odrębnych przepisów,
 a także:
5) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub państwa  członkowskiego Ekonomicznego  Porozumienia  o wolnym Handlu ( EFTA)- strony umowy  o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają  zatrudnienie w jednostce sektora finansów  publicznych  od posiadania obywatelstwa polskiego,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
7) nie była skazana  za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji  państwowych  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo  karno – skarbowe,
8) nie była karana za przestępstwo  popełnione umyślnie,
9) cieszy  się nieposzlakowaną opinią,
10) obsługuje komputer w zakresie  MS Office ( Word, Excel, Access) i zna  program  księgowości  budżetowej.


Do zakresu zadań wykonywanych  na stanowisku głównego księgowego będzie należało:
   
1) prowadzenie  rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie  dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie  wstępnej  kontroli operacji  gospodarczych  i finansowych  z planem finansowym;
4) dokonywanie  wstępnej kontroli kompletności  i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i  finansowych.


 
3. Wymagane dokumenty:
 
1) kwestionariusz  osobowy;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane  wykształcenie;
4) oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko  działalności  instytucji państwowych oraz samorządu    terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karane skarbowe i o niekaralności
za przestępstwa popełnione  umyślnie;
5) kserokopie  świadectw pracy, dokumentujących  wymagany staż  pracy;
6) opinia z poprzedniego zakładu pracy;
7) oświadczenie  o treści „ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w  ofercie   pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z  ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)”
 
 
Inne dokumenty  nie będą  miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.


Dokumenty w zamkniętych  kopertach  należy składać  w kancelarii

Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli ul. Wańkowicza 72 do dnia 15 lutego 2008r.
 
Na kopercie  należy  podać: „ Nabór na wolne stanowisko głównego  księgowego w Przedszkolu nr 4
  w Stalowej Woli ul. Wańkowicza 72 ”


Autor:
Data: 2008-01-28 14:18:05
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-28 14:18:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl