Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-09-2023, Sobota, 02:14
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZMKS - konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola, dnia 07.08.2007 r.
 
DYREKTOR ZAKŁADU MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W STALOWEJ WOLI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA
DS. TECHNICZNO ? EKSPLOATACYJNYCH.
 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełnić następujące warunki:
 
1.  Kryteria formalne
a.   obywatelstwo polskie,
b.   uregulowany stosunek do służby wojskowej,
c.   dobry stan zdrowia,
d.   wykształcenie wyższe techniczne ,
e.   co najmniej 5 letni staż pracy ,na stanowiskach związanych z transportem samochodowym  lub pokrewnych stanowiskach technicznych,
f.    znajomość zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej bądź transportu samochodowego,
g.   znajomość zagadnień związanych z problematyką obsługi i logistyki środków transportu samochodowego,
h.   zdolności interpersonalne i predyspozycje do organizacji prac zespołu,
i. dyspozycyjność
j. pełna zdolność do czynności prawnych
k.   kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne lub wykroczenia skarbowe jak również nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne.
l. znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta
 
Preferencje:
a.   praktyka z zakresu kierowania transportem samochodowym,
b.   praktyka na stanowiskach kierowniczych w  stacjach obsługi samochodów lub pokrewnych,
c.   wykształcenie z zakresu tematyki pojazdów samochodowych lub transportu samochodowego.
 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 - kwestionariusz osobowy z fotografią i życiorysem
-  uwierzytelnione odpisy dokumentów stwierdzających wykształcenie
-  informację kandydata o jego osiągnięciach zawodowych
-  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wymaganym na podanym stanowisku
-  zaświadczenie o niekaralności
-  oświadczenie o nie toczącym się postępowaniu karnym.
 
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata, numerem telefonu i z dopiskiem ?Konkurs na  Zastępcę Dyrektora Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej? należy składać w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej ul. Komunalna 3,  37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. włącznie, decyduje data stempla pocztowego.
 
Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta w Stalowej Woli lub do pobrania w sekretariacie ZMKS  w Stalowej Woli.
 
Termin składania ofert upływa z dniem 31 sierpnia 2007 r.
O terminie, miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
UWAGA
Komisja zastrzega sobie prawo nieskorzystania z  oferty bez podania przyczyny.
Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych
Zainteresowani mogą uzyskać bliższe informacje u Dyrektora ZMKS mgr. inż. Antoniego  Sokołowskiego nr telefonu  668131668 lub 015- 842-39-19 ( sekretariat ZMKS)

Autor:
Data: 2007-08-09 14:04:10
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-08-09 14:04:10

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl