Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
19-04-2024, Piątek, 23:44
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Stalowa Wola za I kwartał 2007roku.
Treść ARCHIWALNA !
Informacja o wykonaniu
budżetu Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007roku.
 
 
 
Działając zgodnie z art. 14 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam wykonanie budżetu Miasta na 2007 rok na dzień 31 marzec 2007 roku:
 
1)  Plan dochodów w wysokości 142.854.489,-zł., został wykonany w kwocie 37.124.468,79 zł., co oznacza 25,98 % jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 1.
 
2)  Plan wydatków w wysokości 145.216.956,-zł. został wykonany w kwocie 28.648.228,58 zł., co oznacza 19,72 % jego realizacji.
Szczegółowe zestawienie wykonania w poszczególnych działach zawiera załącznik Nr 2.
 
3)  Wykonanie budżetu w I kwartale 2007 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 8.476.240,21 zł., ( różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która została powiększona    o nadwyżkę z 2006 roku w kwocie 2.550.317,- zł.
Zestawienie w/w danych zawarto w załączniku Nr 3.
 

Prezydent Miasta Stalowa Wola

 Andrzej Szlęzak

 
 
Stalowa Wola 25 kwiecień 2007 roku.
 
 

Załącznik Nr 1

Wykaz planu dochodów

budżetowych Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007 roku.
 

Dział

Nazwa
Plan
Wykonanie
%
 
600
 
700
 
750
 
751
 
 
 
754
 
 
756
 
 
 
 
758
 
801
 
851
 
852
 
853
 
 
854
 
900
 
 
921
 
 
926

 

Transport i łączność

 
Gospodarka mieszkaniowa
 
Administracja publiczna
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
Różne rozliczenia
 
Oświata i wychowanie
 
Ochrona zdrowia
 
Pomoc społeczna
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
Kultura fizyczna i sport
 
4.787.230,-
 
9.827.189,-
 
768.471,-
 
11.120,-
 
 
 
30.000,-
 
 
74.375.638,-
 
 
 
 
   27.254.361,-
 
2.041.191,-
 
3.475,-
 
18.748.030,-
 
142.401,-
 
 
648.683,-
 
2.251.253,-
 
 
592.947,-
 
 
1.372.500,-
 
138.469,67
 
3.071.460,93
 
138.100,82
 
2.777,00
 
 
 
5.772,60
 
 
17.819.181,90
 
 
 
 
9.660.428,54
 
504.004,74
 
3.474,32
 
4.586.237,89
 
31.055,51
 
 
199.002,57
 
2.032,97
 
 
226.577,27
 
 
735.892,06
 
2,89
 
31,25
 
17,97
 
24,95
 
 
 
19,24
 
 
23,95
 
 
 
 
35,44
 
24,69
 
99,98
 
24,46
 
21,80
 
 
30,67
 
0,09
 
 
38,21
 
 
53,61
 
 
Razem:
 
142.854.489,-
 
 37.124.468,79
 
25,98

 
 
Załącznik Nr 2.
 
Wykonanie planu wydatków
budżetowych Miasta Stalowa Wola
za I kwartał 2007 roku.
 
Dział
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
  010
 
600
 
700
 
710
 
750
 
751
 
 
 
754
 
 
756
 
 
 
 
757
 
  758
 
801
 
803
 
851
 
852
 
853
 
 
854
 
900
 
 
921
 
926

Rolnictwo i łowiectwo

 

Transport i łączność

 
Gospodarka mieszkaniowa
 
Działalność usługowa
 
Administracja publiczna
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 
Obsługa długu publicznego
 
Różne rozliczenia
 
Oświata i wychowanie
 
Szkolnictwo wyższe
 
Ochrona zdrowia
 
Pomoc społeczna
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
Kultura fizyczna i sport
  1.900,-
 
17.119.545,-
 
10.618.510,-
 
398.800,-
 
9.446.401,-
 
11.120,-
 
 
 
491.329,-
 
 
970.000,-
 
 
 
 
100.000,-
 
1.022.064,-
 
42.841.128,-
 
300.000,-
 
1.913.438,-
 
26.245.728,-
 
1.245.108,-
 
 
2.274.585,-
 
 
16.240.131,-
 
5.069.064,-
 
8.908.105,-
150,87
 
1.616.707,92
 
2.061.561,05
 
22.112,25
 
2.452.588,34
 
0
 
 
 
175.186,49
 
 
246.220,21
 
 
 
 
15.243,67
 
0
 
10.861.974,98
 
0
 
264.649,56
 
6.120.290,92
 
238.666,49
 
 
734.794,64
 
 
1.241.928,95
 
1.011.046,95
 
1.585.105,29   
7,89
 
9,44
 
19,41
 
5,54
 
25,96
 
0
 
 
 
35,65
 
 
25,38
 
 
 
 
15,24
 
0
 
25,35
 
0
 
13,83
 
23,31
 
19,16
 
 
32,30
 
 
7,64
 
19,94
 
17,79
 
 
Razem:
 
145.216.956,-
 
28.648.228,58
 
19,72
 
 
Załącznik Nr 3.
 
 
 
 
Kwota nadwyżki
na dzień 31 marzec 2007 roku.
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa
 
Plan
 
Wykonanie
1.
Dochody budżetowe
142.854.489,-
37.124.468,79
2.
Wydatki budżetowe
145.216.956,-
28.648.228,58
3.
Różnica ( deficyt/nadwyżka)
 - 2.362.467,-
8.476.240,21
4.
Przychody:
   4.570.195,-
2.550.317,00
w tym:
a)  nadwyżka 2006rok
b)  kredyt bankowy
 
2.550.317,-
2.019.878,-
 
2.550.317,00
-
5.
Rozchody:
2.207.728,-
70.000,00
a) spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z WFOŚiGW
b) spłata kredytu z BOŚ
b) spłata pożyczki krótkoterminowej ?
    prefinansowanie BGK
470.600,-
280.000,-
1.457.128,-
-
70.000,00
-
 
 
Wynik finansowy:
( + 3 + 4 ? 5 )
 
 
0
 
10.956.557,21
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-24 19:35:55
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-24 19:35:55

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl