Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:37
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”.
Treść ARCHIWALNA !

Or.VI. 3410 – 117/10                                                                           Stalowa Wola 29.10.2010 r.

                                               

                                                   WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”.  

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytania 
1.    W pkt. 5.1 c) SIWZ warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zawarł zapis iż wykonawca będzie dysponował kadrą techniczną między innymi z branży teletechnicznej. W zamieszczonej poniżej w/w punktu tabeli brak takiego stanowiska. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2.    Dotyczy pkt. 12 .ppkt. 6 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający zawarł zapis „… Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. ….. Przedmiar robót jest dokumentem służącym wykonawcy do sporządzenia kosztorysu…..” Powyższe zapisy mówią iż kosztorys ofertowy powinien być sporządzany metodą dlatego też prosimy o modyfikację zapisów pkt ppkt. 1 c) i pkt. 12 ppkt. 6 poprzez wykreślenie zapisu „Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową” i wprowadzenie zapisu „Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną”.

Odpowiedzi 
1.    Zamawiający nie określa stażu pracy dla osoby która będzie pełniła funkcje kierownika robót telekomunikacyjnych.
2.    Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu - pkt VII. 1. c) otrzymuje brzmienie: kosztorys ofertowy sporządzony metodą uroszczoną.
Pkt 6. ppkt. 1. c) oraz pkt. 12 ppkt. 6 zdanie pierwsze SIWZ otrzymuje brzmienie: Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, obliczonego według dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i wizji lokalnej      
 


Or.VI. 3410 – 117/10                                                                          Stalowa Wola 04.11.2010 r.

                                               

                                                      WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”.  
    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:
    Pytania:
        W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.
        Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 "Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania".
Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:
1.    Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.
2.    Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.
3.    Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.
4.    Walory estetyczne – gładka powierzchnia ogranicza gromadzenia kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.
5.    Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

    Odpowiedzi:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych.


Or.VI. 3410 – 117/10                                                                          Stalowa Wola 04.11.2010 r.

                                                

                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”.  

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), załącza do istniejącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia nowy przedmiar robót drogi wewnętrznej, na odcinku od M 16 do ZKM.
 
Or.VI. 3410 – 117/10                                                                           Stalowa Wola 09.11.2010 r.

                                              

                                                        WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”.  

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu:
1.    Dodaje się po pkt. 3f) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt. 3g) o brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów budowlanych równoważnych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
2.    Uchyla się pkt 5.2. g) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.    Uchyla się pkt 6.1. f) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4.    Uchyla się załącznik nr 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5.    Dodaje się po pkt. IV. f) ogłoszenia o zamówieniu pkt. IV. g) o brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów budowlanych równoważnych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
6.    Uchyla się pkt VI.2. g) ogłoszenia o zamówieniu;
7.    Uchyla się pkt VII.1. f) ogłoszenia o zamówieniu;


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kanalizacja sanitarna - pobierz plikPlik ZIP 14.60 MB
2. nowy przedmiar robót drogi M16-ZKM - pobierz plikPlik PDF 68.87 Kb
3. Ogłoszenie - pobierz plikPlik PDF 179.83 Kb
4. Projekt drogowy - pobierz plikPlik ZIP 22.10 MB
5. Projekt elektryczny - pobierz plikPlik ZIP 16.09 MB
6. Projekt instalacyjny kanalizacji deszczowej - pobierz plikPlik ZIP 10.73 MB
7. Projekt organizacji ruchu - pobierz plikPlik ZIP 17.00 MB
8. Projekt zagospodarowania - pobierz plikPlik ZIP 15.31 MB
9. Przebudowa drogi M16 - ZKM - pobierz plikPlik ZIP 9.46 MB
10. Przedmiary - pobierz plikPlik ZIP 1.08 MB
11. Przyłącze elektryczne - pobierz plikPlik ZIP 5.74 MB
12. SIWZ - pobierz plikPlik PDF 258.03 Kb
13. SST -pobierz plikPlik ZIP 2.87 MB
14. załączniki - pobierz plikPlik PDF 162.33 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-10-25 23:31:22
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-10-25 23:33:05
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2010-11-09 22:02:29

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl