Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:27
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn - "Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci dla Urzędu Miasta w Stalowej Woli".
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI 3410-118/10                                                                Stalowa Wola, 03.11.2010 r.


                                                       WSZYSCY OFERENCI

    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci dla Urzędu Miasta w Stalowej Woli."

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu:

1.Punkt XIV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

14.1.    Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Stalowa Wola  ul. Wolności 7, pokój Nr 9
            do dnia 10.11.2010 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
            terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
            wysłania przesyłką  pocztową lub kurierską.
14.2.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, sala Nr 17 w dniu 10.11.2010 r. o godz. 12.15.
14.3.    Informacje podane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

2.Punkt XVII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

17.1 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

Wzór

cena

100% = 100pkt

matematyczny

najniższa cena ofertowa

---------------------------- x 100 = liczba punktów

cena ofertowa

 


17.2 Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium;
17.3 Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100pkt);
17.4 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty;
17.5 Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa;
     17.6 Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych     punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe     oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja     zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę     punktów.


3.Punkt VIII Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

    1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

Wzór

cena

100% = 100pkt

matematyczny

najniższa cena ofertowa

---------------------------- x 100 = liczba punktów

cena ofertowa

 

 

 

2) Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium;
3)   Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100pkt);
4)  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty;
5)  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa;
6)  Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów

4.Punkt VIII Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać do dnia 10.11.2010 r. do godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 9       

5.Zamawiający umieszcza nową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zawierającą wszelkie zmiany.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plikPlik PDF 180.11 Kb
2. SIWZ i załączniki - aktualne (tekst jednolity) - pobierz plikPlik PDF 231.85 Kb
3. SIWZ i załączniki - nieaktualnePlik PDF 231.43 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-10-27 12:32:44
Udostępnił: Dariusz Hofman
Data: 2010-10-27 12:44:20
Modyfikował(a): Dariusz Hofman
Data: 2010-11-03 12:48:32

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl