Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 05:02
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - pn. "Realizacja szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz szkoleń językowych dla pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola"
Treść ARCHIWALNA !

Or.VI.3410-112/10                                                                Stalowa Wola 19.10.2010 r.


                                                      WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Realizacja szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz szkoleń językowych dla pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola"

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1.W p. 7.2. podp.4.c SIWZ Zamawiający wymaga aby lektorzy posiadali min 30-to miesięczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego na poziomie min B2. Proszę o informacje, jak należy prawidłowo udokumentować to doświadczenie. Czy jeżeli współpracujemy z lektorem przez min. 30-mcy  i prowadzi on na nasze zlecenie również kursy na poziomie B2 to czy wystarczą wystawione  przez nas dla niego referencje.
2.Zamawiający oczekuje prowadzenia minimum 50% zajęć na szkoleniach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Czy tablica ta będzie dostępna w sali szkoleniowej w UMSW wraz z całym wyposażeniem (projektor, głośniki, komputer), czy po stronie Wykonawcy będzie jej zapewnienie.
3.Czy Zamawiający posiada oprogramowanie edukacyjne do nauki j.angielskiego na tablicy multimedialnej? Jeśli nie to czy wymagane jest jakieś specjalne oprogramowanie.
4.W naszej szkole przy al. Jana Pawła II 25 w Stalowej Woli posiadamy sale wyposażone w tablice multimedialne. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć w innym miejscu niż Sala wykładowa UMSW.
5.Czy szkolenie planowane jest w godzinach pracy UM czy po godzinach pracy.
6.Jaki dokument należy złożyć w celu poświadczenia odpowiedniego wykształcenia lektora.
7.Chcielibyśmy wyznaczyć do realizacji tego szkolenia naszego Native Speakera, z którym współpracujemy już ponad 4 lata. Uczy on dla nas grupy językowe od poziomu B1 w zwyż. Prowadzi wspólnie z lektorem polskim kursy przygotowujące do egzaminu FCE. Posiada ukończony kurs metodyczny dla obcokrajowców uczących j. angielskiego (TEFL). Posiada irlandzkie wykształcenie na poziomie naszego licencjata . Ponadto jest w trakcie studiów językowych. Pracuje również w liceum ogólnokształcącym od ponad 4 lat.  Czy zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego.
8.Planujemy aby zajęcia prowadzone były przez dwóch lektorów: polskiego i native speakera, w taki sposób, że w jeden dzień  w tygodniu zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego a w drugi przez native speakera. Czy Zamawiający dopuszcza taki podział.
9.Jak należy przygotować prawidłowo szczegółowy program szkolenia. Czy należy przygotować program szkolenia na 240 h zegarowych, czyli na dwie edycje, czy tylko na 120h. W pierwszym zadaniu (szkolenie j.ang. podstawowy) planowany poziom to B1/B2. Czy mam rozumieć, że program należy przygotować dla 1 edycji na przełomie poziomów B1 i B2, czy raczej pierwszą edycję zaplanować na poziomie B1 (120h) a drugą na B2 (kolejne 120h)?

Odpowiedzi:

1.Wykonawca winien przedstawić do oferty wykaz z informacjami o posiadaniu takiego doświadczenia. Dokumentem (zgodnie z pkt 16.5 SIWZ) wymaganym przez Zamawiającego jest np. świadectwo pracy. Dokument ten egzakwowany będzie dopiero przed zawarciem umowy i nie jest wymagane załączanie go do oferty. 
2.Zamawiający zapewnia tablicę interaktywną wraz z projektorem, głośniki oraz komputerem. Preferowane jest jednak, aby wykładowcy korzystali z własnego laptopa.
3.Zamawiający nie posiada oprogramowania do nauki języka angielskiego i nie będzie ingerował w wybór oprogramowania do nauki języka angielskiego. Do korzystania z tablicy interaktywnej nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Tablica wyświetla to co jest na ekranie monitora w laptopie.
4.Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w innym miejscu niż sala wykładowa w Urzędzie Miasta Stalowa Wola.
5.Szkolenia z języka angielskiego odbywać się będą w godzinach czasu pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola, w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30.
6.Zamawiający wymaga przedstawienia kserokopii dyplomu poświadczającego ukończenie wyższych studiów magisterskich lub kserokopii dyplomu i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie dotyczącym typu szkolenia przewidzianego do prowadzenia przez daną osobę.
7.Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia szkoleń przez Native Speakera, jeżeli nie udokumentuje ukończenia studiów magisterskich.
8.Zamawiający dopuszcza prowadzenie szkoleń przez lektora polskiego i Native Speakera w taki sposób, że będą oni prowadzić szkolenia wspólnie. Native Speaker nie może prowadzić szkoleń sam, jeżeli nie ma udokumentowanego wykształcenia magisterskiego.
9.Prawidłowo przygotowany program szkolenia z języka angielskiego powinien być przygotowany na 120 godz. zegarowych szkolenia, druga edycja będzie powielaniem pierwszej edycji.  Poziom podstawowy obejmuje powtórzenie poziomu B1 i realizację poziomu B2, natomiast poziom zaawansowany obejmuje realizację poziomu B2 rozszerzonego o wybrane elementy poziomu C1, szczególnie w zakresie słownictwa.
 


Or.VI.3410-112/10                                                                Stalowa Wola 19.10.2010 r.


                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Realizacja szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz szkoleń językowych dla pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola"

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1.Czy szkoła musi posiadać tablicę interaktywną czy Zamawiający ją dostarczy?
2.Czy organizujemy szkolenie bezpośrednio na 2 szkolenia j.podstawowy i zaawansowany?
3.nie mamy doświadczenia w szkoleniu kadry zatrudnionej w administacji samorządowej.Na kursy uczęszczają tylko pojedyńcze jednostki, czy można brać pod uwagę tylko jednostki pojedyncze.? Czy jako udokumentowanie mozemy przedstawić ich certyfikaty ukonczenia kursu?
4.W jakich godzinach przewidziane są kursy językowe?

Odpowiedzi:

1.Zamawiający zapewnia tablicę interaktywną wraz z projektorem, głośniki oraz komputerem. Preferowane jest jednak, aby wykładowcy korzystali z własnego laptopa.
2.W równoległym czasie będą odbywać się szkolenia z języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
3.Uczęszczanie pojedynczych osób na kursy nie spełnia kryterium realizacji usług szkoleniowych dla kadry zatrudnionej w administracji samorządowej.
4.Szkolenia z języka angielskiego odbywać się będą w godzinach czasu pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola, w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.30.
 


Or.VI.3410-112/10                                                                Stalowa Wola 19.10.2010 r.


                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Realizacja szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz szkoleń językowych dla pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola"

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1.Czy prowadzenie zajęć językowych dla nauczycieli jest wystarczające do spełnienia kryterium realizacji usług szkoleniowych dla kadry zatrudnionej w administacji samorządowej?

Odpowiedź:

1.Prowadzenie zajęć językowych dla nauczycieli jest wystarczające do spełnienia kryterium realizacji usług szkoleniowych dla kadry zatrudnionej w administracji samorządowej.


Or. VI 3410-112/10                                                               Stalowa Wola, 19.10.2010 r.


                                                        WSZYSCY OFERENCI

    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Realizacja szkoleń ogólnych, specjalistycznych oraz szkoleń językowych dla pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola"

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu:

1.Punkt 13 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

 Oferty należy składać do dnia: 22.10.2010 r. do godz. 12:00     
  w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Stalowa Wola
      ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola,
pokój nr 9 (parter)

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.10.2010 r. o godz. 12:15
 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola,
            sala nr 17

2.Punkt IX. Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.10.2010 r. Do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego,
    Urząd Miasta Stalowa Wola
    ul. Wolności 7,
    37-450 Stalowa Wola
    pokój nr 9 /parter/
   


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plikPlik PDF 214.60 Kb
2. SIWZ oraz załączniki - pobierz plikPlik PDF 576.29 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-10-08 15:23:05
Udostępnił: Dariusz Hofman
Data: 2010-10-08 15:27:18
Modyfikował(a): Dariusz Hofman
Data: 2010-10-19 14:57:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl