Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 00:48
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - " Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Stalowa Wola”.
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 3410 – 104/10                                                      Stalowa Wola 11.10.2010 r.

 

WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie miasta Stalowa Wola”.

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając  na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.  Pkt VIII.1 ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości   30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) do dnia 04.11.2010 r. do godziny 12:00 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

 

2. Załącza się do istniejącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia nowy formularz ofertowy.  

 

           

  


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz ofertowy (aktualny) - pobierz plikPlik PDF 30.15 Kb
2. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plikPlik PDF 135.17 Kb
3. SIWZ (formularz ofertowy nie aktualny) - pobierz plikPlik PDF 282.88 Kb
4. Wykaz - załącznik nr 1 - pobierz plikPlik PDF 69.21 Kb
5. Wykaz - załącznik nr 2 - pobierz plikPlik PDF 61.18 Kb
6. Wzór umowy - pobierz plikPlik PDF 80.46 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-09-24 14:03:32
Udostępnił: Dariusz Hofman
Data: 2010-09-24 14:06:38
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2010-10-11 09:55:34

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl