Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 05:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn. - "Dostawa sprzętu komputerowego: laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, projektor, mikrofony, zestaw interaktywny, pen-drivy."
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI 3410-89/10                                                                 Stalowa Wola, 07.09.2010 r.

                                                       WSZYSCY OFERENCI

    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Dostawa sprzętu komputerowego: laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, projektor, mikrofony, zestaw interaktywny, pen-drivy. "

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu:


1.Punkt 4.5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

    Na całość dostawy wymagane są 3 lata gwarancji w trybie door to door licząc od
    daty podpisania protokołu przekazania. Czas reakcji serwisu max 24 godziny w godzinach
    pracy urzędu. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas potrzebny na przyjazd
    technika, zdiagnozowanie lub naprawę sprzętu oraz jeśli to konieczne zabranie
    sprzętu do serwisu. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni.

2.Punkt 7.2.6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

    Udzielą gwarancji na całość dostawy na okres 3 lat w trybie door to door.

3.Punkt 10.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

    Wadium w kwocie 500 PLN (pięćset złotych), należy wnieść przed terminem
    składania ofert tj. do: 30.09.2010r. do godz. 12 00, Oryginał dokumentu wadialnego
    należy załączyć do oferty. Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie
    wynikać, iż gwarant wypłaci kwotę wadium zamawiającemu bezwarunkowo i
    nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a, 5
    ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Punkt 12.9 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

    Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:
    „Dostawa sprzętu komputerowego: laptop z oprogramowaniem, urządzenie
    wielofunkcyjne, ekran, projektor, mikrofony, zestaw interaktywny, pen-drivy.
    Nie otwierać do dnia 30.09.2010r. do godz. 12:15”.

5.Punkt 13 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

    Oferty należy składać do dnia: 30.09.2010r. do godz. 12:00
    w siedzibie Zamawiającego:
    Urząd Miasta Stalowa Wola
    ul. Wolności 7,
    37-450 Stalowa Wola,
    pokoj nr 9 (parter)
   
    Oferty zostaną otwarte dnia: 30.09.2010r. o godz. 12:15
    w siedzibie Zamawiającego:
    Urząd Miasta Stalowa Wola
    ul. Wolności 7,
    37-450 Stalowa Wola,
    sala nr 17

6.Punkt IVa.5 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Na całość dostawy wymagane są 3 lata gwarancji w trybie door to door licząc od daty podpisania protokołu przekazania. Czas reakcji serwisu max 24 godziny w godzinach pracy urzędu. Przez czas reakcji serwisu rozumie się czas potrzebny na przyjazd technika, zdiagnozowanie lub naprawę sprzętu oraz jeśli to konieczne zabranie sprzętu do serwisu. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni.

7.Punkt VI.2.6 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

 Udzielą gwarancji na całość dostawy na okres 3 lat w trybie door to door.

8.Punkt VIII.1 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

Wadium w kwocie 500 PLN (pięćset złotych), należy wnieść przed terminem składania ofert tj.do: 30.09.2010r. do godz. 12oo, Oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikać, iż gwarant wypłaci kwotę wadium zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w     okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo zamowień publicznych.

9.Punkt IX Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie:

    Oferty należy składać do dnia 30.09.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
    Urząd Miasta Stalowa Wola
    ul. Wolności 7
    37-450 Stalowa Wola
    pokoj nr 9

10.Zamawiający załącza nowy jednolity tekst Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)Plik PDF 213.18 Kb
2. SIWZ oraz załączniki ( aktualna po zmianie )Plik PDF 418.96 Kb
3. SIWZ oraz załączniki (pobierz plik)Plik PDF 418.06 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-08-16 09:26:22
Udostępnił: Dariusz Hofman
Data: 2010-08-16 09:32:11
Modyfikował(a): Dariusz Hofman
Data: 2010-09-09 14:22:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl