Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 04:34
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn. - „Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 45 sztuk jednego typu oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia wiat”.
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 3410 – 77/10                                                                             Stalowa Wola 16.07.2010 r.                                                        WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 45 sztuk jednego typu oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia wiat”.

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:
1.    W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga, aby wiaty były takie same lub zbliżone do wiat przystankowych zakupionych przez Gminę Stalowa Wola w ostatnich trzech latach, proszę o podanie producenta oraz modelu wiat zakupionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
1.    Producentem  i dostawcą (wraz z montażem) wiat przystankowych zakupionych w ostatnich trzech latach przez Gminę Stalowa Wola – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli (zakład  budżetowy gminy), był zakład pod nazwą:
BIN Sp. z o.o.; ul. Narutowicza 12; 87-700 Aleksandrów Kujawski;
tel. +48 54 282 88 17; fax +48 54 282 88 31.
Model zakupionych wiat przystankowych to: EOS-S
 


 Or. VI.3410-77/10                                                                                     Stalowa Wola 31.07.2010 r.

                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 45 sztuk jednego typu oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia wiat".

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:
1. SIWZ pkt. 8.2 d) „Posiadają udokumentowaną produkcję seryjną wiat przystankowych tj. minimum 1000 szt.”
Dlaczego Zamawiający sztucznie zawęża krąg potencjalnych wykonawców i zaprzecza tym samym art. 7 ust. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych traktując nie równo wykonawców i faworyzuje firmę BIN formułując warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia w następujący sposób:”Posiadają udokumentowana produkcje seryjna wiat przystankowych tj. minimum 1000 szt.” skoro w tym samym punkcie 8.2b) wymaga potwierdzenia co najmniej 2 zadań o wartości minimum 200 000 zł każda?
2. Zapis SIWZ pkt. 8.2. d) w oczywisty sposób jest sformułowany w celu uniemożliwienia udziału w postępowaniu innych wykonawców poza firmą BIN. Jakie kroki podejmie zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców i zachowania zasad uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź:
1. Intencją zapisów dotyczących oceny spełnienia warunków przez wykonawców przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia, a dotyczących udokumentowanej produkcji seryjnej wiat przystankowych (zapis SIWZ pkt.8.2d), jest zakup przez Zamawiającego sprawdzonego produktu produkowanego seryjnie, co daje pewność, że wyroby są powtarzalne, a tym samym ich elementy składowe posiadają pełną zamienność części składowych. Umożliwia to tym samym sprawną realizację przez użytkownika napraw wiat po okresie pogwarancyjnym.
  Wymóg wykonania wiat przystankowych w ilości minimum 1000 szt. odnosi się do czasu,  w którym ta produkcja jest realizowana, nie jest ograniczony ramami czasowymi do jednego  roku czy też ostatnich trzech lat.
 Natomiast wymóg zapisany w SIWZ pkt. 8.2b, daje Zamawiającemu gwarancję, iż  wykonawca realizuje produkcję seryjną w rzeczywistości. Wymagana wielkość produkcji,   wynikająca z wymaganej wartości sprzedaży, została przez Zamawiającego przyjęta na  bardzo niskim poziomie, co daje szansę ubiegania się o zamówienie małym, średnim jak  również dużym firmom.
 W świetle powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ pkt.8.2b  i pkt. 8.2d.
2. Według wiedzy Zamawiającego istnieje wiele firm produkujących wiaty przystankowe w ilościach i o wartości znacznie przekraczających wymagania w tym zakresie ujęte w SIWZ. Zamawiający nie preferuje żadnego z wykonawców, a w przedmiotowym postępowaniu dokona wyboru oferty o najniższej cenie spełniającej wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapewniają równe traktowanie wykonawców i zachowują zasady uczciwej konkurencji.
 W świetle powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ  pkt.8.2d.


Or. VI.3410-77/10                                                                                      Stalowa Wola 31.07.2010 r.

                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 45 sztuk jednego typu oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia wiat".

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:
1. W Specyfikacji Technicznej Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2 ust. 1 „Architektura” zamawiający wymaga, aby oferowane wiaty były takie same lub zbliżone do wiat przystankowych zakupionych przez Gminę Stalowa Wola w ostatnich trzech latach:
Czy zamawiający może opublikować w formie załącznika do SIWZ zdjęcia istniejących wiat przystankowych jako wzór dla oferentów?”
2. Czy zamawiający może opublikować w formie załącznika do SIWZ zdjęcia gablot jako wzór dla oferentów?
3. Z jakich materiałów wykonane maja być gabloty i z jakiego materiału ma być wykonane przeszklenie gablot?

Odpowiedź:
1. Zamawiający informuje, że producentem  i dostawcą (wraz z montażem) wiat przystankowych kupowanych w ostatnich trzech latach przez Gminę Stalowa Wola – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli (zakład budżetowy gminy), był:BIN Sp. z o.o. ; 87-700 Aleksandrów Kujawski; ul. Narutowicza 12; tel. +48 54 282 88 17; fax +48 54 282 88 31.Model zakupionych wiat przystankowych to: Eos-s, wygląd tej wiaty znajduje się na stronie  internetowej firmy BIN - www.bin.net.pl
2. Wyposażenie wiat przystankowych zostało określone w Załączniku Nr 1 ,,Specyfikacji technicznej zamówienia” pkt. 2 ppkt 6 ,,Wyposażenie wiat”. Zamawiający sprecyzował tylko ogólne wymagania dotyczące wyposażenia wiat z wyjątkiem gablot wandalo-odpornych na umieszczenia rozkładów jazdy stosowanych przez operatora Zamawiającego – wygląd takiej gabloty został przedstawiony na załączonym zdjęciu. Wzorcową gablotę pod rozkład jazdy można otrzymać w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli ul. Komunalna 3. Na pozostałe wyposażenie Zamawiający nie posiada (nie wymaga stosowania) wzorców w związku, z czym ich przekazanie jest niemożliwe.
3. Konstrukcja gabloty ma być wykonana ze stali węglowej (blachy, kształtowniki), zabezpieczona antykorozyjnie pokryciem galwanicznym np. Zn, oraz pokryciem malarskim (preferowane malowanie proszkowe). Preferowane przeszklenie gablot to płyty plexi przezroczyste o grubości 5 mm.


Or. VI.3410-77/10                                                                                       Stalowa Wola 31.07.2010 r.

                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 45 sztuk jednego typu oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia wiat".

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie:
SIWZ pkt. 3.2  "Trwałość wiat przystankowych powinna umożliwiać ich eksploatację w okresie 30 lat"
1. Czy w związku z powyższym zapisem zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wiat w systemie profilowanych wiat stalowych oraz szyb bez konstrukcji wsporczej wykonanej z profili stalowych tj. słupków pionowych oraz poziomych wykonanych z kształtowników stalowych?
2. Czy zamawiający może załączyć do specyfikacji zdjęcia gablot itp. stanowiących dodatkowe wyposażenie wiaty?
3. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania po wykonawczej ewidencji geodezyjnej zamontowanych wiat?
4. Jakie wymagania ma Zamawiający dotyczące wykonania podłoża w miejscu posadowienia wiat? Rodzaj kostki, podbudowy itp ?

Odpowiedź:
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę architektury ani też konstrukcji wiat przystankowych.  Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące architektury i konstrukcji wiat przystankowych zawarte w Załączniku Nr 1 - Specyfikacji Technicznej Zamówienia zawarte w pkt. 2 ,,Wymagania dotyczące architektury, parametrów technicznych, montażu i gwarancji”. Decyzja w tej sprawie może być zmieniona pod warunkiem przesłania dokumentacji poglądowej wiaty opisanej w zapytaniu, gdyż opis jest niejednoznaczny i istnieje obawa, że wiaty nie będą zbliżone do wiat przystankowych zakupionych przez Gminę Stalowa Wola w ostatnich trzech latach tak, aby zachować jednorodną stylistycznie linię architektoniczną.
2. Wyposażenie wiat przystankowych zostało określone w Załączniku Nr 1 - ,Specyfikacji Technicznej Zamówienia” pkt. 2 ppkt 6 ,,Wyposażenie wiat”. Zamawiający sprecyzował tylko ogólne wymagania dotyczące wyposażenia wiat z wyjątkiem gablot wandalo-odpornych na umieszczenia rozkładów jazdy stosowanych przez operatora Zamawiającego. Wygląd i charakterystyka techniczna gabloty znajduje się w załączonych do odpowiedzi plikach. Wzorcową gablotę pod rozkład jazdy można otrzymać w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli ul. Komunalna 3. Na pozostałe wyposażenie Zamawiający nie posiada (nie wymaga stosowania) wzorców w związku, z czym ich przekazanie jest niemożliwe.
3. Ewidencja geodezyjna zostanie wykonana we własnym zakresie przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga zastosowania kostki o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm. Usytuowanie przystanków wraz ze stanem faktycznym oraz przewidywaną powierzchnią do utwardzenia zostało przedstawione w formie tabelarycznej i stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Oferent ma również możliwość dokonania wizji lokalnej dla lepszego skalkulowania kosztu przedsięwzięcia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie - pobierz plikPlik PDF 112.97 Kb
2. SIWZ - pobierz plikPlik PDF 235.04 Kb
3. Wykaz wiat i słupków (pobierz plik)Plik PDF 53.76 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-07-09 23:21:13
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-07-09 23:22:54
Modyfikował(a): Dariusz Hofman
Data: 2010-07-31 14:36:43

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl