Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 02:22
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego pn. - „Zakup i dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych 8 sztuk autobusów miejskich jednoczłonowych jednej marki”.
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 3410 – 66/10                                                                           Stalowa Wola, 06.07.2010 r.
                                                      WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych 8 sztuk autobusów miejskich jednoczłonowych jednej marki”. 


    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.
1.    Pkt V. 1. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia          15.01.2011 r.
2.    Formularz ofertowy w części Termin realizacji zamówienia  otrzymuje brzmienie o następującej treści: „Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 15.01.2011 r.”
3.    Formularz ofertowy w części Forma i termin płatności (werset pierwszy) otrzymuje brzmienie o następującej treści „Płatność (rozliczana jednorazowo za 8 dostarczonych autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym) realizowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający tytułem zapłaty uiści 100% wartości za 8 szt. autobusów w terminie 30 dni od daty dostarczenia ostatniego autobusu. Dostawa musi być potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym i fakturą.”
4.     Pkt. 7.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie o następującej treści: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2011 r.
5.    Pkt 18 .1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie o następującej treści: Płatność (rozliczana jednorazowo za 8 dostarczonych autobusów wraz z wyposażeniem dodatkowym) realizowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający tytułem zapłaty uiści 100% wartości za 8 szt. autobusów w terminie 30 dni od daty dostarczenia ostatniego autobusu. Dostawa musi być potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym i fakturą.
6.    § 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie o następującej treści: Strony ustalają termin odbioru przedmiotu umowy do dnia 15.01.2011 roku.
7.    § 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie o następującej treści: Po odebraniu przedmiotu umowy potwierdzonym dokumentem wymienionym w §3 ust 4, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym obejmującym całość dostawy oraz dokumentem poświadczającym zgodność kompletacji każdego dostarczonego autobusu przez Zamawiającego, płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający tytułem zapłaty uiści 100% wartości za 8 szt. autobusów w terminie 30 dni od daty dostarczenia ostatniego autobusu. Dostawa musi być potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym i fakturą.


Or. VI. 3410 – 66/10                                                                           Stalowa Wola, 16.07.2010 r.
                                                      WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych 8 sztuk autobusów miejskich jednoczłonowych jednej marki”. 
    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytania:
1.    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej trzy dostawy fabrycznie nowych autobusów lokalnych i miejskich niskowejściowych oraz z obniżoną podłogą, o wartości co najmniej 3.000.000;00 PLN każda, eksploatowanych powodzeniem w Polsce i krajach Unii Europejskiej w transporcie miejskim i podmiejskim, przy czym wykonawca potwierdził zrealizowane dostawy stosownymi referencjami?
2.    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który w miejsce oświadczenia wymaganego w pkt. 9.1.d) SIWZ dołączy do oferty oświadczenie, że wyprodukował seryjnie autobusy, na które przedstawi referencje zgodnie z pyt. 1, przy czym wykonawca udokumentuje unifikację tych autobusów oferowanymi w zakresie zespołów jezdnych, zespołu napędowego oraz innych analogicznych rozwiązań?
3.    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa homologacji typy pojazdu oferowanych autobusów dostarczy najpóźniej dniu dostawy pierwszych autobusów?
4.    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę oferującego autobusy wyposażone w silniki o maksymalnym momencie obrotowym równym 1100 Nm? 

Odpowiedzi:
1.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków, jakie winni spełnić Wykonawcy, ujętych w  pkt. 8. 2. b) - specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu ujętych w  pkt. 9. 1. d) - specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.    Wszystkie dokumenty jakie Wykonawcy muszą załączyć do oferty winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert. Nie dopuszczalne jest uzupełnianie brakujących dokumentów, po zakończeniu postępowania przetargowego.
4.    Zamawiający nie dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcy, oferującego autobusy wyposażone w silniki o maksymalnym momencie obrotowym równym 1100 Nm.
 


Or.VI.3410-66/10                                                                            Stalowa Wola 21.07.2010 r.


                                                WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Zakup i dostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych 8 sztuk autobusów miejskich jednoczłonowych jednej marki "

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie 1:
 Dotyczy SIWZ pkt. 8.2 e oraz pkt. 9.5 b- posiadają certyfikat spełnienia przez silnik norm czystości spalin EURO 5 lub EEV.

Czy zamawiający dopuści świadectwo homologacji typu pojazdu jako certyfikat spełnienia przez oferowane w autobusach silniki norm emisji spalin EEV?

Pytanie 2:
Dotyczy Zał. Nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna zamówienia, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja pkt 12.5

Czy Zamawiający dopuszcza uklad oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej i zachowuje funkcje pełnej regulacji wydajności nagrzewnicy czołowej?

Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na udokumentowanie czystości spalin emitowanych przez silniki zamontowane w autobusach poprzez świadectwo homologacji typu pojazdu.

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza zaproponowany uklad oszczędnościowy, który przy wyłączonym silniku automatycznie wyłącza wszystkie nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej i zachowuje funkcje pełnej regulacji wydajności nagrzewnicy czołowej.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz ofertowy - pobierz plikPlik PDF 87.12 Kb
2. Kompletacja techniczna - pobierz plikPlik PDF 140.60 Kb
3. Ogłoszenie - pobierz plikPlik PDF 132.22 Kb
4. Oświadczenie finansowe - pobierz plikPlik PDF 67.58 Kb
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz plik Plik PDF 67.71 Kb
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz plik Plik PDF 64.45 Kb
7. SIWZ pobierz plikPlik PDF 178.67 Kb
8. Specyfikacja techniczna - pobierz plikPlik PDF 164.94 Kb
9. Wykaz wykonanych dostaw - pobierz plikPlik PDF 59.45 Kb
10. Wzór umowy - pobierz plikPlik PDF 225.68 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2010-06-22 22:08:35
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-06-22 22:11:31
Modyfikował(a): Dariusz Hofman
Data: 2010-07-21 11:49:52

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl