Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-12-2023, Czwartek, 03:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - pn. "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli".
Treść ARCHIWALNA !

Or. III. 3410 – 47/10                                                                                Stalowa Wola 20.05.2010 r.                                                 WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli”.

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    Pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „Określenie przedmiotu zamówienia”, otrzymuje nowe brzmienie;
2.    Pkt 3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „Okres gwarancji” otrzymuje brzmienie o następującej treści: Na część I zamówienia wymagane jest 5 lat gwarancji w trybie door to door licząc od daty podpisania protokołu przekazania. Czas naprawy maksymalnie 14 dni. Czas reakcji serwisu max 4 godziny w godzinach pracy Urzędu;
3.    Pkt 3.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie o następującej treści: Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych;
4.    Pkt 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia  „Czas realizacji dostawy urządzeń” -  otrzymuje brzmienie o następującej treści:  
     1.    Część I zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego musi nastąpić w terminie 14 dni   od podpisania umowy.
     2.    Część II zamówienia – Zakup licencji na  oprogramowanie antywirusowe musi nastąpić     w      terminie do 30.06.2010r. Okres ważności licencji – 30.06.2011 r.
     3.    Miejscem dostawy jest Urząd Miasta w Stalowej Woli.


5.    Pkt 9.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie o następującej treści: Wadium na część I zamówienia w wysokości 1000 PLN (jeden tysiąc zł), na część II zamówienia w wysokości 100 PLN (sto złotych), należy wnieść przed terminem składania ofert tj. do 14.06.2010 r. do godz. 12ºº, oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikać, iż gwarant wypłaci kwotę wadium zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.    Pkt 11.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli” Nie otwierać do dnia 14.06.2010 r.
7.    Pkt. 12. specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Miejsce i termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje następujące brzmienie: Oferty należy składać do dnia 14.06.2010r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Gmina Stalowa Wola,  ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 9
Oferty zostaną otwarte dnia: 14.06.2010 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - Gminy Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, sala nr 17;
8.    Pkt IV. ogłoszenia o zamówieniu - „Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia , z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych” otrzymuje nowe brzmienie.
9.    Pkt V ogłoszenia o zamówieniu „Termin i miejsce wykonania zamówienia”-  otrzymuje następujące brzmienie:
       1. Część I zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego musi nastąpić w  terminie 14 dni od podpisania umowy.
       2. Część II zamówienia – Zakup licencji na  oprogramowanie antywirusowe musi nastąpić w terminie do 30.06.2010r. – Okres ważności licencji – 30.06.2011 r. 
       3. Miejscem dostawy jest Urząd Miasta w Stalowej Woli.

10.    Pkt. VIII 1.  ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie: Wadium na część I zamówienia w wysokości 1000 PLN (jeden tysiąc zł), na część II zamówienia w wysokości 100 PLN (sto złotych), należy wnieść przed terminem składania ofert tj. do 14.06.2010 r. do godz. 12ºº, oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty. Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikać, iż gwarant wypłaci kwotę wadium zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.     Pkt. X ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące brzmienie: Oferty należy składać do dnia 14.06.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr9.

12.    Załącza się ujednolicony tekst ogłoszenia o zamówieniu.

13.    Załącza się ujednolicony tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

14.    Załącza się nowy tekst projektu umowy. 

15.    Załącza się nową specyfikację techniczną dostawy sprzętu komputerowego.

16.    Załącza się nowy formularz ofertowy.

17.    Załącza się nowy formularz cenowy.  


Or. III. 3410 – 47/10                                                                               Stalowa Wola 10.06.2010 r.                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli”.

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    Załącza się do istniejącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załącznik  nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie (aktualne) - pobierz plikPlik PDF 183.15 Kb
2. Ogłoszenie ( nie aktualne)Plik PDF 180.51 Kb
3. SIWZ (aktualna) - pobierz plikPlik PDF 318.46 Kb
4. SIWZ (nie aktualna)Plik PDF 309.29 Kb
5. załącznik nr 2 - pobierz plikPlik PDF 75.46 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2010-04-30 15:48:27
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-04-30 15:52:43
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2010-06-10 11:37:55

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl