Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 20:09
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - pn Budowa kompleksu Boisk Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

Or. III.3410 – 50/10                                                                              Stalowa Wola 24.05.2010r.                                                         WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kompleksu Boisk Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 7  w Stalowej Woli

    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.    Załącza się do istniejącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularz ofertowy oraz załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.


Or. III.3410-50/10                                                                                  Stalowa Wola    26.05.2010 r.

                                                          WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: Postępowania przetargowego na: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:
1.    W przedmiarze poz. 15 Inwestor opisuje wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienie jej granulatem EPOM, taki zapis jest niedopuszczalny, ponieważ wypełnienie trawy syntetycznej powinno być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium tak jak jest to ujęte w typowej SIWZ. Proszę o dopasowanie SIWZ i dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującą nową Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na rok 2010.
Odpowiedź:
1.    W przedmiarze poz. 15 winno być – wypełnienie trawy zgodnie z badaniem     specjalistycznego laboratorium zgodnie z opisem technicznym.


Or. III.3410-50/10                                                                                   Stalowa Wola    26.05.2010 r.

                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: Postępowania przetargowego na: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytania:
  1.Czy dla Wykonawcy, przy wycenie w/w inwestycji, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektuje?
  2.Czy dla Wykonawcy, przy pracach związanych z w/w inwestycją, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
  3.Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Odpowiedź:
Dot. pyt:
  1, 2, 3: Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Należy go       rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz rysunkową dokumentacji.
W pozycji 31 przedmiaru omyłkowo użyto sformułowania „konstrukcja jednosłupowa”.     
Powinno być „konstrukcja dwusłupowa” - zgodnie z częścią opisową i rysunkową.

Pytanie:
  4.Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej lub posiada przekroje geotechniczne, które umieści na stronie internetowej? Umożliwić to może dokładne określenie zakresu przewidywanych robót ziemnych.

Odpowiedź:
  4.Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego   pod projektowaną budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Publicznej     Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Dokumentacja ta nie     zostanie udostępniona na stronie internetowej.

Pytanie:
  5.Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt, Zamawiający uwzględnia możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż bez badań geotechnicznych nie ma możliwości określenia zakresu robót ziemnych.
 
Odpowiedź:
  5.  Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu z uwagi na pozytywne badania nośności     gruntu.

Pytanie:
  6.Prosimy określić parametry minimalne, które musi spełnić ogrodzenie oraz jakiego typu ma ono być (panel, siatka).

Odpowiedź:
   6. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 4,10 m. Stanowi ono unikalny system   panelowy,  zatrzymujący piłki, wykonany w postaci paneli kratowych i specjalnych słupków     wyposażonych w plastikowe klipsy tłumiące drgania. Słupki w rozstawie co 250 cm.     Wysokość ogrodzenia 4,1 m. Słupki o przekroju prostokątnym o wymiarach 80x50x3mm i     wysokości 4800mm (kolor zielony RAL 6005) wyposażone w plastikowe wkładki     dźwiękochłonne. Dzięki specjalnym uchwytom na słupkach, klipsy stanowią zarazem     narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli. Po zawieszeniu, panel mocuje się do     słupka przy pomocy dostosowanych stalowych klipsów (kolor zielony RAL 6005). Słupki     na   głębokość 70 cm zabetonowane w fundamencie betonowym. Panele kratowe: Do 2 m     wysokości oczko: 200 x 50 mm, od 2 m wysokości oczko: 200 x 100 mm Panele wykonane     z ciężkiej zgrzewanej siatki o szer. 2,5 m, sztywne i bezpieczne ze względu na zastosowanie     podwójnych prętów poziomych. Panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40g/m2).     Po ocynkowaniu elementy powlekane proszkiem poliestrowym. Kolorystyka: zielony RAL     6005.

Pytanie:
  7.Czy Zamawiający może w sposób jednoznaczny określić z jakiej konstrukcji przewiduje zaplecze szatniowo - sanitarne (drewniane, stalowe, stalowe z obiciem panelowym drewnianym)?

Odpowiedź:
  7.Budynek szatniowo - sanitarny projektuje się na bazie uniwersalnego systemu opartego na prefabrykowanych modułowych elementach drewnianych.

Pytanie:
  8.Prosimy o skorygowanie wielkości obmiaru dotyczącego powierzchni utwardzonych (chodnik), ponieważ występują rozbieżności między projektem, a przedmiarem.

Odpowiedź:
  8.Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru robót. Wszystkie podane wielkości są prawidłowe i zgodne z projektem.

Pytanie:
  9.Czy Zamawiający przewiduje odcięcie warstwy nośnej z kruszywa łamanego od warstwy odsączającej za pomocą geowłókniny, ponieważ istnieje rozbieżność między przedmiarem, a projektem.

Odpowiedź:
  9.Zgodnie z opisem technicznym - przekrój przez podbudowę:
- grunt rodzimy pozbawiony humusu,
- warstwa odsączająca i poziomująca z piasku lub pospółki o gr. 15 cm, zagęszczonego    warstwowo do Is=1,
- warstwa nośna: kliniec (fr. 4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów < 5% gr. 15cm,
- warstwa wyrównująca z mieszanki drobno granulowanej ze skał magmowych
    o wskaźniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm  (3cm). 

Ponadto przewiduje się wykonanie drenażu pod całą powierzchnią boisk z rur drenarskich   w  obsypce z kruszywa płukanego 8 – 16 mm. Całość izolowana geowłókniną drenarskoseparującą z włókien ciągłych.
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. dokumentacja techniczna - pobierz plikPlik ZIP 27.93 MB
2. Formularz ofertowy, zał nr 4 - pobierz plikPlik PDF 154.36 Kb
3. Ogłoszenie - pobierz plikPlik PDF 165.43 Kb
4. projekt umowyPlik PDF 103.32 Kb
5. przedmiary robót - pobierz plikPlik ZIP 272.20 Kb
6. SIWZ - pobierz plikPlik PDF 216.05 Kb
7. Szczegółowa specyfikacja technicznaPlik ZIP 10.15 MB
8. załączniki - pobierz plikPlik PDF 69.98 Kb
Autor: Administrator Systemu
Data: 2010-05-13 12:29:19
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-05-13 12:33:03
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2010-05-26 10:19:18

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl